Đang tải dữ liệu ...

tưới cây tự động : vườn rau và vườn hoa

2901779 - 20:02, 05/01 - Toàn quốc - 192
Giá bán: 2.800.000
Hỏi mua Lưu sản phẩm
Thông tin
Hệ thống tưới cây tự động cho vườn rau và cây cảnh - Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động cho vườn rau và cây cảnh. - Lắp đặt giá kệ trồng rau theo đặt hàng
Lưu sản phẩm