Đang tải dữ liệu ...
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Đi chợ thời Covid
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Ô tô, Xe máy
 • Nội, Ngoại thất
 • Thú cưng, Cây cảnh
 • Mẹ & Bé
 • Gia dụng
 • Điện tử, Điện máy
 • Điện thoại, Máy tính bảng
 • Đi chợ Online
 • Nhà đất
 • Tổng hợp
 • Tất cả
Đăng tin mới

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn

795579 - 09:20, 10/07 - Toàn quốc - 42.359 - 121

Liên hệ mua hàng tại shop

Phạm Thanh Mai
Ngõ Đình Trung Tự, 198 xã đàn, Đống Đa, Hà Nội(đi thẳng 100m có biển chỉ dẫn) - (Xem bản đồ)

lượt đánh giá

0/5
 • 1.0
 • 2.0
 • 3.0
 • 4.0
 • 5.0
 

Bạn chưa đánh giá

 ÁO PHÔNG, VÁY SUÔNG COTTON 2017


 

ÁO VÁY COTTON REN ĐUÔI MICKEY MOUSE, Mã: Z41C. Giá Niêm Yết: 235.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40627859

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40627863

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-va%CC%81y-cotton-ren-duoi-mickey-mouse-sp2288

 

 

ÁO VÁY COTTON ĐUÔI REN BUNNY, Mã: Z40C. Giá Niêm Yết: 235.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40627953

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40627965

 Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-va%CC%81y-cotton-chan-ren-bunny-sp2287

 

ÁO VÁY COTON GÂN SÓNG PUMP UP, Mã: Z39C. Giá Niêm Yết: 280.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40628949

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-vay-coton-gan-so%CC%81ng-pump-up-sp2284

 

VÁY COTON THUN VIỀN SỌC MÀU CHUN TRẮNG, Mã: V42C. Giá Niêm Yết: 300.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40628973

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40628977

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-thun-vie%CC%80n-so%CC%A3c-ma%CC%80u-chun-tra%CC%81ng-sp2283

 

VÁY COTON THUN CHỮ ĐUÔI CARO, Mã: V41C. Giá Niêm Yết: 300.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40629003

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-thun-chu%CC%83-duoi-caro-sp2282

 

ÁO VÁY COTON XƯỚC HOA CHỮ 69, Mã: Z46C. Giá Niêm Yết: 265.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698573

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698907

Chi tiết: http://baubixinh.vn/ao-vay-coton-xuo%CC%81c-hoa-chu%CC%83-69-sp2326

 

ÁO VÁY COTON GÂN CHÌM CHỮ YOU HAVE IMMENSE POWERS

Mã: Z45C. Giá Niêm Yết: 255.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698935

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698933

Chi tiết: http://baubixinh.vn/ao-vay-coton-gan-chi%CC%80m-chu%CC%83-you-have-immense-powers-sp2323

 

ÁO VÁY COTON HOA CHỮ, Mã: Z44C. Giá Niêm Yết: 255.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698959

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698953

Chi tiết: http://baubixinh.vn/ao-vay-coton-hoa-chu%CC%83-sp2321

 

ÁO VÁY COTON XƯỚC THỎ CHẤM, Mã: Z43C. Giá Niêm Yết: 255.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698965

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40698967

Chi tiết: http://baubixinh.vn/ao-vay-coton-xuo%CC%81c-tho%CC%89-cha%CC%81m-sp2320
 ÁO PHÔNG, ÁO THÔ BẦU 2017

 

ÁO THÔ KẺ CỔ SEN VIỀN NƠ TRẮNG, Mã: A80T. Giá Niêm Yết: 265.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699079

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-tho-ke%CC%89-co%CC%89-sen-vie%CC%80n-no-tra%CC%81ng-sp2361


 

ÁO LỤA CHÉO CHẤM BI CỔ SEN VIỀN BUỘC DÂY, Mã: A03V. Giá Niêm Yết: 280.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699267

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-lu%CC%A3a-che%CC%81o-cha%CC%81m-bi-co%CC%89-sen-vie%CC%80n-buo%CC%A3c-day-sp2360

 

ÁO COTTON TT CHLOE, Mã: A41C. Giá Niêm Yết: 265.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699317

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699315

Chi tiết: http://baubixinh.vn/%C3%A1o-cotton-tt-chloe-sp2359

 

ÁO COTON XƯỚC HOA CHIM MOSCHINO, Mã: A40C. Giá Niêm Yết: 245.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699421

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699419

Chi tiết : http://baubixinh.vn/a%CC%81o-coton-xuo%CC%81c-hoa-chu%CC%83-bloody-mary-sp2325

 

ÁO COTON XỐP CỜ VOUGE, Mã: A38C. Giá Niêm Yết: 245.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699437

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699433

Chi tiết:http://baubixinh.vn/a%CC%81o-coton-xo%CC%81p-co%CC%80-vouge-sp2322

 

ÁO THÔ CỔ TÀU CARO, Mã: A77T. Giá Niêm Yết: 145.000₫

Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699475

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-tho-co%CC%89-ta%CC%80u-caro-sp2298

 

ÁO THÔ ĐUÔI CÁ THÊU TAY, Mã: A72T. Giá Niêm Yết: 300.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699513

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-tho-duoi-ca%CC%81-theu-tay-sp2293

 

ÁO THÔ TAY KẺ PHA HOA THÊU, Mã: A71T. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699541

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-tho-tay-ke%CC%89-pha-hoa-theu-sp2291

 

ÁO THÔ BOYL NHẸ SIÊU MÁT DÁNG DÀI, Mã: A69T. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699559

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-tho-boyl-nhe%CC%A3-sieu-ma%CC%81t-da%CC%81ng-da%CC%80i-sp2275

 

ÁO THÔ BÒ TAY LỠ ĐÍNH HOA, Mã: A67T. Giá Niêm Yết: 300.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40699587

Chi tiết: http://baubixinh.vn/a%CC%81o-tho-bo%CC%80-tay-lo%CC%83-di%CC%81nh-hoa-sp2269

 

ÁO VÁY BẦU THÔ CARO ĐỎ, Mã: Z21T. Giá Niêm Yết: 225.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40717309

Chi tiết: http://baubixinh.vn/ao-vay-bau-tho-caro-do-sp2373

 

ÁO VÁY BẦU THÔ COTTON CARO ĐỎ ĐEN, Mã: Z19T. Giá Niêm Yết: 245.000₫

Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 40717341

Chi tiết: http://baubixinh.vn/ao-vay-bau-tho-caro-2-khuy-co-tui-sp2371


 


ÁO PHÔNG THUN DÃN HÌNH  Mã: A08C. Giá Niêm Yết: 145.000₫.Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-phong-thun-dan-hinh-sp1617

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436984

ÁO PHÔNG THUN DÃN HÌNH VOI HOẠ TIẾT CHỮ

Mã: A07C. Giá Niêm Yết: 145.000₫.Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-phong-thun-dan-hinh-voi-hoa-tiet-chu-sp1616

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436990

ÁO PHÔNG THUN DÃN HÌNH 3 MICKEY

Mã: A06C. Giá Niêm Yết: 145.000₫.Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-phong-thun-dan-hinh-3-mickey-sp1615

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436999

ÁO PHÔNG THUN DÃN HÌNH MICKEY 1928

Mã: A05C. Giá Niêm Yết: 145.000₫.Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-phong-thun-dan-hinh-mickey-1928-sp1614

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39437025

ÁO VÁY IN CHỮ PARIS

Mã: Z14C. Giá Niêm Yết: 135.000₫.Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-vay-in-chu-paris-sp1630

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436916

 

ÁO VÁY IN CHỮ STOP IT

Mã: Z13C. Giá Niêm Yết: 135.000₫.Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-vay-in-chu-stop-it-sp1629

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436918

 

ÁO VÁY IN CHỮ ANIYE BY

Mã: Z11C. Giá Niêm Yết: 135.000₫.Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-vay-in-chu-aniye-by-sp1627

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436921

 

ÁO VÁY IN CHỮ NEVER GIVE UP

Mã: Z10C. Giá Niêm Yết: 135.000₫.Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-vay-in-chu-never-give-up-sp1626

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436923

 

ÁO COTON KẺ CHO CON BÚ PHA MÀU

Mã: AB01C. Giá Niêm Yết: 240.000₫.Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-coton-ke-cho-con-bu-pha-mau-sp1623

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436927

 

ÁO VÁY IN HÌNH CHỮ WOULD YOU MARRY ME?

Mã: Z09C. Giá Niêm Yết: 135.000₫.Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/ao-vay-in-hinh-chu-would-you-marry-me-sp1333

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39436933   

 

Facebook: Shop Bầu Bí Xinh - MileyPham

Websites: www.baubixinh.vn

 Trụ Sở Chính: Ngõ Đình Trung Tự, 198 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. (đi thẳng vào cổng đình 200m có biển chỉ dẫn MileyPham)

Liên hệ: (có hỗ trợ viber,zalo, imess)

Bán buôn, sỉ:  0976.389.089

Bán lẻ-online: 0969.389.089

 

Bản đồ

Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 39155670

 Ảnh cửa hàng:

 Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37518899Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37518911

 Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37518917Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37518922

 Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37518937Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37518939

MileyPham có xuất hóa đơn Gía trị gia tăng 10% cho các mặt hàng quần áo, đơn đặt hàng may cho khách hàng.

 Áo phông váy suông cotton xiteen trẻ trung dành cho mẹ bầu. Bst bầu 2017 MileyPham baubixinh.vn Ảnh số 37519004

Shop Bầu Bí Xinh - MileyPham chuyên bán buôn, bán sỉ áo bầu công sở, chất liệu thô, lanh coton. Sau đây là các mẫu của shop. 

MileyPham - Hà Nội

1.Trụ sở chính: Ngõ Đình Trung Tự, 198 Xã Đàn. (đi thẳng vào 100m có biển chỉ dẫn)

2. Showroom: Tầng 2 TTTM V+, tòa Hòa Bình Green, 505 Minh Khai.

 

Công ty chúng tôi chuyên nhận sản xuất, gia công, đặt may theo đơn đặt hàng các sản phẩm quần, áo, váy, bộ đồ sau sinh, bộ đồ cho con bú. Đặc biệt mặt hàng bầu, công ty có sẵn mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.

Ngoài ra, chúng tôi luôn nhập khẩu các mặt hàng có đầy đủ các giấy chứng nhận của bộ y tế kiểm định hàng hóa an toàn cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh, không gây kích ứng da. 

 Bên cạnh đó, MileyPham có các sản phẩm và tất cả dịch vụ chăm sóc cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Hay đến với chúng tôi để được chăm sóc tốt nhất.

 About Us:

 Công Ty TNHH May Mặc MileyPham chuyên cung cấp, bán buôn, bán sỉ, lẻ đồ bầu cho các cửa hàng, các tỉnh thành trên toàn quốc với giá cả vô cùng hợp lý.

 Shop Bầu Bí Xinh Tại Ngõ Đình Trung Tự, 198 Xã Đàn, Hà Nội Là Cơ Sở Phân Phối Duy Nhất Của Công Ty TNHH May Mặc MileyPham. Tại đây có đầy đủ các mẫu mã, kiểu dạng và rất nhiều những mẫu bầu thiết kế trẻ trung và hợp xu hướng của giới trẻ hiện nay. 

 Tại Shop Bầu Bí Xinh, khách lẻ có thể đến trực tiếp để chọn lựa các sản phẩm với giá tốt nhất. Khách sỉ có thể đến nhặt trực tiếp các mẫu mã và đặt may nhiều mẫu mã với số lượng lớn.

 Có thể nói Shop MileyPham là địa chỉ duy nhất đáp ứng được nhu cầu cho các mẹ bầu với phong cách hợp thời trang và trẻ trung nhất.

 Thông tin để các mẹ liên lạc online với shop.

 Các Chi Nhánh Của MileyPham:

 MileyPham tại Hà Nội là cơ sở sản xuất chính gốc chuyên làm hàng rao đi các tỉnh thành trên Tổ Quốc nhưng vì khi chuyển đi xa giá thành bị tăng lên cộng thêm nên các chi nhánh bán giá cao hơn giá thành hiện tại  MileyPham đăng trên web. Do đó, MileyPham không để địa chỉ các chi nhánh bán giá cao hơn mong khách hàng thông cảm.

Sắp tới, MileyPham sẽ cố gắng áp dụng giá trên website cho các tỉnh thành để các mẹ ở ngoài Hà Nội có thể đến mua sắm 1 cách tiện lợi hơn.

 

Tin đăng đã có 42.359 lượt xem và 121 phản hồi
Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
Phạm Thanh Mai
Ngõ Đình Trung Tự, 198 xã đàn, Đống Đa, Hà Nội(đi thẳng 100m có biển chỉ dẫn) - (Xem bản đồ)

lượt đánh giá

0/5
 • 1.0
 • 2.0
 • 3.0
 • 4.0
 • 5.0
 

Bạn chưa đánh giá

Giá bán: 130.000 150.000
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
Vào shop mileypham để xem thêm sản phẩm