Đang tải dữ liệu ...
 • Sách, Văn phòng phẩm
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Plaza Thời trang
 • Ô tô, Xe máy
 • Nội, Ngoại thất
 • Thú cưng, Cây cảnh
 • Mẹ & Bé
 • Gia dụng
 • Điện tử, Điện máy
 • Điện thoại, Máy tính bảng
 • Đi chợ Online
 • Nhà đất
 • Tổng hợp
 • Tất cả
Đăng tin mới

Phòng, chống tự diễn biến , tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay

2943639 - 14:12, 28/06 - Toàn quốc - 117

Liên hệ mua hàng tại shop

tran thi bich huong
Tầng 6 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

lượt đánh giá

0/5
 • 1.0
 • 2.0
 • 3.0
 • 4.0
 • 5.0
 

Bạn chưa đánh giá


Ảnh số 1

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Tác giả: TS. Trương Minh Tuấn

Giá bìa: 45.000 đ


Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhận thức rõ nguy cơ và tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã cảnh báo: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp” và yêu cầu cần phải: “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định: “Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nghiên cứu làm rõ vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, đề xuất các giải pháp phòng, chống hiệu quả có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong nội bộ Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, mà còn góp phần vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân ta với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay" do TS Trương Minh Tuấn  chủ biên, được biên soạn từ nội dung kết quả nghiên cứu của đề tài KHBĐ 2012-01 “Tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay - Thực trạng và giải pháp khắc phục”. Cuốn sách được xuất bản năm 2014, nay được tái bản, có bổ sung, chỉnh sửa theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.


 Ảnh số 4 

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “Sửa đổi lối làm việc

Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch

Giá bìa: 145.000 đ

Nội dung cuốn sách "Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “Sửa đổi lối làm việc” được biên soạn từ sự tổng hợp, chọn lọc những tư liệu lịch sử quý giá và những nghiên cứu công phu, sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10/1947 tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên với bút danh X.Y.Z, trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến, giữa lúc quân và dân ta đang tập trung dồn lực quyết tâm giành chiến thắng trong chiến dịch Thu Đông. Thông qua tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết càng phải gương mẫu nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh gian khổ, vì lợi ích của Tổ quốc, cuộc sống của nhân dân; phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống quan liêu xa rời quần chúng và chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Với ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn và tính thời sự, cấp thiết của “Sửa đổi lối làm việc” được toát lên trong cuốn sách, trong lời giới thiệu sách, TS.Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã đánh giá cao sự phối hợp kịp thời giữa Nhà xuất bản TT&TT và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khẳng định đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.


Ảnh số 3

Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ”

(Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh - năm 2016) 

Tác giả: Ban Tuyên giáo trung ương 

Giá bìa: 109.000 đồng 

Cuốn sách giới thiệu 168 tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố lựa chọn và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương nhân dịp tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và 01 năm sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, mỗi cá nhân, tập thể khác nhau đều có những cách học tập, cách làm theo gương Bác khác nhau, nhưng tựu chung đều hướng đến chân, thiện, mỹ. Đó là tinh thần tự lực cánh sinh không đầu hàng số phận; là sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là luôn sống với tâm niệm yêu thương người như bản thân “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; là âm thầm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ tương lai; là tin vào Đảng, dựa vào dân, nguyện cống hiến đức - tài vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.  Cuốn sách được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, xuất bản nhân dịp sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chắc chắn những tấm gương người tốt, việc tốt sẽ ngày càng nở rộ và lan tỏa mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân như tâm nguyện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.


Ảnh số 2


Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)

Tác giả:PGS, TS, NGƯT Ngô Đăng Tri 

Giá bìa: 145.000 đồng

Cuốn sách PGS.TS.GVCC.NGƯT. Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn.

Nội dung cuốn sách giới thiệu tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua 07 thời kỳ theo những mốc lịch sử quan trọng: 1920 - 1930; 1930 - 1945; 1945 - 1954; 1954 - 1975; 1975 - 1986; 1986 - 1996; 1996 - 2016. Trên cơ sở đó, cuốn sách trình bày một cách hệ thống những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng từ những ngày còn sơ khai, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.

Phần phụ lục của sách giới thiệu chân dung, tiểu sử của các Tổng Bí thư, danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XII (năm 2016), giúp bạn đọc có thêm những thông tin cần thiết về các lãnh tụ và đội ngũ cán bộ cấp cao đã giữ vai trò quan trọng làm làm nên thắng lợi vĩ đại của Đảng, của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

 

Tin đăng đã có 117 lượt xem và 0 phản hồi
Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
tran thi bich huong
Tầng 6 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

lượt đánh giá

0/5
 • 1.0
 • 2.0
 • 3.0
 • 4.0
 • 5.0
 

Bạn chưa đánh giá

Giá bán: 45.000 45.000
 • 2
 • 3
 • 4
Vào shop ttbhuong để xem thêm sản phẩm