Đang tải dữ liệu ...

Ba lô túi xách, linh kiện laptop giá tốt nhất Đà Nẵng

Giá bán: 40.000đ

Thông tin sản phẩm

Danh mục: Linh/Phụ kiện MT

Liên hệ hỏi mua
Hỏi mua
Xem số ĐT
0983846388
49 Đặng Thai Mai - TP. Đà Nẵng
Lưu lại tin này

CÔNG TY TIN HỌC HIỀN SƯƠNG

 Website : www.hiensuonglaptop.com

 Địa chỉ : 49 Đặng Thai Mai -Tp. Đà Nẵng ; Tel/Fax: 05112.201078 - 0511 3.653931
Hotline : 0955.445.255 - 0974.404049 Gặp Miss.Hiền
Online : nhohien7@yahoo.com - Email : nhohien7@yahoo.com 

CUNG CẤP MOUSE - HEADPHONE CHO PHÒNG NET SỐ LƯỢNG CỰC LỚN GIÁ TỐT NHẤT !


 BA LÔ GOLLA Ảnh số 1  SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo GOLLA HP xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".

MÃ SP : BL-HS 01   BA LÔ GOLLA Ảnh số 2  SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo GOLLA HP xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".

MÃ SP : BL-HS 02    
BA LÔ GOLLA Ảnh số 3  SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo GOLLA xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 03   BA LÔ INBA  Ảnh số 4 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo INBA xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 04  
BA LÔ IDEAPAD  Ảnh số 5 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo IDEAPAD xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : BL-HS 05   BA LÔ TRAGUS Ảnh số 6  SL 1.... : 450.000 VNĐ
SL 100 : 375.000 VNĐ Balo TRAGUS xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 06  
BA LÔ HP  Ảnh số 7 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo HP xịn thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 07BA LÔ HP  Ảnh số 8 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo HP xịn thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 08
BA LÔ DELL Ảnh số 9  SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 200.000 VNĐ Balo DELL /HP/ LENOVO/
SONY VAIO/ SAMSONITE/
TOSHIBA/ TRAGUS/ MSI...
xịn thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 09 BA LÔ DELL  Ảnh số 10 SL 1.... : 180.000 VNĐ
SL 100 : 120.000 VNĐ Balo DELL/ HP/ LENOVO/
SONYVAIO/ SAMSONITE/
TOSHIBA/ TRAGUS/ MSI...

xịn thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 10
BA LÔ DELL  Ảnh số 11 SL 1.... : 180.000 VNĐ
SL 100 : 120.000 VNĐ Balo DELL/ HP/ LENOVO/
SONYVAIO/ SAMSONITE/
TOSHIBA/ TRAGUS/ MSI...
xịn thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS 11 BA LÔ Ảnh số 12  Giá lẻ : 0.000 VNĐ
Giá sỉ : Call Balo thường
Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : BL-HS L2

TÚI XÁCH IBM  Ảnh số 13 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách DELL loại thường thời trang.
Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS DELL L2 TÚI XÁCH TOSHIBA Ảnh số 14  SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách HP loại thường thời trang.
Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS HP L2
TÚI XÁCH IBM  Ảnh số 15 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách IBM loại thường thời trang.
Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS IBM L2 TÚI XÁCH TOSHIBA  Ảnh số 16 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách TOSHIBA loại thường thời trang.
Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS TOSHIBA L2
TÚI XÁCH VAIO  Ảnh số 17 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách VAIO loại thường thời trang.
Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS VAIO L2 TÚI XÁCH TRAGUS  Ảnh số 18 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách TRAGUS loại thường thời trang.
Dùng cho laptop 12"-17".  

MÃ SP : TX-HS TRAGUS L2
TÚI XÁCH ACER Ảnh số 19  SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách ACER xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS ACER 01 TÚI XÁCH ACER  Ảnh số 20 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách ACER xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS ACER 02
TÚI XÁCH DELL  Ảnh số 21 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách DELL xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS DELL 01 TÚI XÁCH DELL  Ảnh số 22 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách DELL xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS DELL 02
TÚI XÁCH HP Ảnh số 23  SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách HP xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : TX-HS HP 01   TÚI XÁCH HP  Ảnh số 24 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách HP xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS HP 02
TÚI XÁCH HP  Ảnh số 25 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách HP xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : TX-HS HP 03 TÚI XÁCH HP  Ảnh số 26 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách HP xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : TX-HS HP 04
TÚI XÁCH LENOVO  Ảnh số 27 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 90.000 VNĐ Túi xách LENOVO xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-17".  

MÃ SP : TX-HS LENOVO 01 TÚI XÁCH LENOVO  Ảnh số 28 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách LENOVO xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS LENOVO 02
TÚI XÁCH LENOVO  Ảnh số 29 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách LENOVO xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS LENOVO 03 TÚI XÁCH IBM  Ảnh số 30 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách IBM xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS IBM 01
TÚI XÁCH VAIO  Ảnh số 31 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách VAIO xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS VAIO 01 TÚI XÁCH VAIO  Ảnh số 32 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 80.000 VNĐ Túi xách VAIO xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS VAIO 02
TÚI XÁCH TRAGUS  Ảnh số 33 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 90.000 VNĐ Túi xách TRAGUS xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-17".  

MÃ SP : TX-HS TRAGUS 01 TÚI XÁCH TRAGUS  Ảnh số 34 SL 1.... : 170.000 VNĐ
SL 100 : 100.000 VNĐ Túi xách TRAGUS xịn thời trang. Dùng cho laptop 10"-15".  

MÃ SP : TX-HS TRAGUS 02
TÚI XÁCH CHARISMAẢnh số 35  SL 1.... : 170.000 VNĐ
SL 100 : 100.000 VNĐTúi xách CHARISMA xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP :
TX-HS CHARISMA 01
TÚI XÁCH XỊN  Ảnh số 36 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐTúi xách XỊN thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".


MÃ SP : TX-HS 01


TÚI XÁCH APPLE  Ảnh số 37 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐ Túi xách APPLE xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 02 TÚI XÁCH APPLE  Ảnh số 38 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐ
Túi xách APPLE xịn thời trang. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 03
TÚI XÁCH Ảnh số 39 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐ Túi xách HOA VĂN xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 04 TÚI XÁCH Ảnh số 40 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐ
Túi xách HOA VĂN xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 05
TÚI XÁCH Ảnh số 41 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 180.000 VNĐ Túi xách CENERATION xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 06 TÚI XÁCH Ảnh số 42 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 180.000 VNĐ
Túi xách CENERATION xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 07
TÚI XÁCH Ảnh số 43 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 180.000 VNĐ Túi xách MIAOPAI xịn thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : TX-HS 08 TÚI XÁCH Ảnh số 44 SL 1.... : 250.000 VNĐ
SL 100 : 180.000 VNĐ
Túi xách GOLLA HP xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 09
TÚI XÁCH Ảnh số 45 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐ Túi xách HOA LÁ xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 10 TÚI XÁCH Ảnh số 46 SL 1.... : 200.000 VNĐ
SL 100 : 130.000 VNĐ
Túi xách HOA LÁ xịn thời trang nhiều hoa văn màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùng cho laptop 12"-15".  

MÃ SP : TX-HS 11
TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 47 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 100.000 VNĐ Túi chống shock hoa lá thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùg cho laptop 10"-15". 

MÃ SP : SHOCK 01 TÚI CHỐNG XỐC   Ảnh số 56SL 1.... : 70.000 VNĐ
SL 100 : 35.000 VNĐ
Túi chống shock hoa lá thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùg cho laptop 10"-15". 

MÃ SP : SHOCK 02
TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 48 SL 1.... : 150.000 VNĐ
SL 100 : 100.000 VNĐ Túi chống shock hoa lá thời trang nhiều màu sắc cực "hot" dành cho các bạn trẻ. Dùg cho laptop 10"-15". 

MÃ SP : SHOCK 03 TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 49 SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐ
Túi chống shock Samsonite thời trang nhiều màu sắc. Dùng cho laptop 10"-15". 

MÃ SP : SHOCK 04
TÚI CHỐNG XỐC   Ảnh số 50SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐTúi chống shock Dell thời trang nhiều màu sắc. Dùng cho laptop 10"-15". 

MÃ SP : SHOCK 05 TÚI CHỐNG XỐC Ảnh số 51 SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐ
Túi chống shock Samsonite thời trang nhiều màu sắc. Dùng cho laptop 10"-15". 

MÃ SP : SHOCK 06
TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 52 SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐ Túi chống shock loại thường. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : SHOCK 07 TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 53 SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐ
Túi chống shock loại thường. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : SHOCK 08
TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 54 SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐ Túi chống shock loại thường. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : SHOCK 09 TÚI CHỐNG XỐC  Ảnh số 55 SL 1.... : 50.000 VNĐ
SL 100 : 30.000 VNĐ
Túi chống shock loại thường. Dùng cho laptop 12"-15". 

MÃ SP : SHOCK 10

Thông tin shop bán
vinhledng
Nhắn cho người bán
  • Địa chỉ 49 Đặng Thai Mai - TP. Đà Nẵng
  • Điện thoại 05113653931
  • Hotline 0983846388
Bình luận (4)
    Lưu sản phẩm
    X