Đang tải dữ liệu ...

Gà 12 tháng

3242053 - 15:23, 27/06 - Hà Nội - 55
Giá bán: 2.000.000
Hỏi mua Lưu sản phẩm
Thông tin

Ô chân vàng trạng 28 lối hay chân dọc hầu mé mu lưng ăn 1độ bao 3 triệu nay thích chơi chim nên bán hoạc ai có chao mào mồi cứng hoặc chơi cafê hoặc mi thuần hót đấu tốt gl nha

Lưu sản phẩm