Đang tải dữ liệu ...

Bán em alaska đực 5 tháng

3222102 - 11:15, 14/05 - Hà Nội - 101
Giá bán: 6.500.000
Hỏi mua Lưu sản phẩm
Thông tin

Bán em Alaska đực thuần chủng được mua ở trại nuôi. Hơn 20kg. Phàm ăn, hiếu động, quấn người.

Lưu sản phẩm