Đang tải dữ liệu ...
 • Thời trang Nữ
 • Đi chợ thời Covid
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Ô tô, Xe máy
 • Nội, Ngoại thất
 • Thú cưng, Cây cảnh
 • Mẹ & Bé
 • Gia dụng
 • Điện tử, Điện máy
 • Điện thoại, Máy tính bảng
 • Đi chợ Online
 • Nhà đất
 • Tổng hợp
 • Tất cả
Đăng tin mới

Cá tính là của riêng bạn .. hãy để những bộ quần áo thay bạn nói lên điều đó

3370335 - 16:36, 24/06 - Hà Nội - 98

Liên hệ mua hàng tại shop

Ngạc Tường Vi
Shop Bống Lady 191 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hn - (Xem bản đồ)

lượt đánh giá

0/5
 • 1.0
 • 2.0
 • 3.0
 • 4.0
 • 5.0
 

Bạn chưa đánh giá

 

 

NGC TƯNG V


(Các bạn có thể xem rất nhiều mẫu mới up hàng ngày tại Facebook:Ngạc Tường Vi)


Ảnh số 1: Mã 01 album V1 - Giá: 123.456
Ảnh số 3: Mã 03 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 3: Mã 03 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 3: Mã 03 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 4: Mã 04 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 4: Mã 04 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 4: Mã 04 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 5: Mã 05 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 5: Mã 05 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 5: Mã 05 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 6: Mã 06 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 6: Mã 06 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 6: Mã 06 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 7: Mã 07 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 7: Mã 07 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 7: Mã 07 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 8: Mã 08 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 8: Mã 08 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 8: Mã 08 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 9: Mã 09 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 9: Mã 09 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 9: Mã 09 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 10: Mã 10 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 10: Mã 10 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 10: Mã 10 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 11: Mã 11 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 11: Mã 11 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 11: Mã 11 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 13: Mã 13 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 13: Mã 13 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 13: Mã 13 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 14: Mã 14 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 14: Mã 14 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 14: Mã 14 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 15: Mã 15 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 15: Mã 15 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 15: Mã 15 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 16: Mã 16 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 16: Mã 16 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 16: Mã 16 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 17: Mã 17 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 17: Mã 17 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 17: Mã 17 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 18: Mã 18 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 18: Mã 18 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 18: Mã 18 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 19: Mã 19 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 19: Mã 19 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 19: Mã 19 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 20: Mã 20 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 20: Mã 20 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 20: Mã 20 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 21: Mã 21 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 21: Mã 21 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 21: Mã 21 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 23: Mã 23 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 23: Mã 23 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 23: Mã 23 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 24: Mã 24 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 24: Mã 24 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 24: Mã 24 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 25: Mã 25 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 25: Mã 25 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 25: Mã 25 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 26: Mã 26 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 26: Mã 26 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 26: Mã 26 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 27: Mã 27 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 27: Mã 27 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 27: Mã 27 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 28: Mã 28 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 28: Mã 28 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 28: Mã 28 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 29: Mã 29 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 29: Mã 29 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 29: Mã 29 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 30: Mã 30 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 30: Mã 30 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 30: Mã 30 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 31: Mã 31 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 31: Mã 31 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 31: Mã 31 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 33: Mã 33 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 33: Mã 33 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 33: Mã 33 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 34: Mã 34 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 34: Mã 34 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 34: Mã 34 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 35: Mã 35 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 35: Mã 35 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 35: Mã 35 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 36: Mã 36 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 36: Mã 36 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 36: Mã 36 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 37: Mã 37 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 37: Mã 37 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 37: Mã 37 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 38: Mã 38 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 38: Mã 38 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 38: Mã 38 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 39: Mã 39 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 39: Mã 39 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 39: Mã 39 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 40: Mã 40 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 40: Mã 40 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 40: Mã 40 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 41: Mã 41 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 41: Mã 41 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 41: Mã 41 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 43: Mã 43 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 43: Mã 43 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 43: Mã 43 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 44: Mã 44 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 44: Mã 44 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 44: Mã 44 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 45: Mã 45 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 45: Mã 45 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 45: Mã 45 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 46: Mã 46 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 46: Mã 46 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 46: Mã 46 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 47: Mã 47 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 47: Mã 47 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 47: Mã 47 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 48: Mã 48 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 48: Mã 48 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 48: Mã 48 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 49: Mã 49 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 49: Mã 49 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 49: Mã 49 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 50: Mã 50 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 50: Mã 50 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 50: Mã 50 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 51: Mã 51 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 51: Mã 51 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 51: Mã 51 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 53: Mã 53 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 53: Mã 53 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 53: Mã 53 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 54: Mã 54 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 54: Mã 54 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 54: Mã 54 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 55: Mã 55 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 55: Mã 55 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 55: Mã 55 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 56: Mã 56 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 56: Mã 56 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 56: Mã 56 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 57: Mã 57 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 57: Mã 57 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 57: Mã 57 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 58: Mã 58 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 58: Mã 58 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 58: Mã 58 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 59: Mã 59 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 59: Mã 59 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 59: Mã 59 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 60: Mã 60 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 60: Mã 60 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 60: Mã 60 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 61: Mã 61 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 61: Mã 61 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 61: Mã 61 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 63: Mã 63 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 63: Mã 63 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 63: Mã 63 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 64: Mã 64 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 64: Mã 64 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 64: Mã 64 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 65: Mã 65 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 65: Mã 65 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 65: Mã 65 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 66: Mã 66 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 66: Mã 66 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 66: Mã 66 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 67: Mã 67 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 67: Mã 67 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 67: Mã 67 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 68: Mã 68 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 68: Mã 68 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 68: Mã 68 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 69: Mã 69 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 69: Mã 69 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 69: Mã 69 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 70: Mã 70 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 70: Mã 70 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 70: Mã 70 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 71: Mã 71 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 71: Mã 71 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 71: Mã 71 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 73: Mã 73 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 73: Mã 73 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 73: Mã 73 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 74: Mã 74 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 74: Mã 74 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 74: Mã 74 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 75: Mã 75 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 75: Mã 75 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 75: Mã 75 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 76: Mã 76 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 76: Mã 76 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 76: Mã 76 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 77: Mã 77 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 77: Mã 77 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 77: Mã 77 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 78: Mã 78 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 78: Mã 78 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 78: Mã 78 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 79: Mã 79 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 79: Mã 79 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 79: Mã 79 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 80: Mã 80 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 80: Mã 80 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 80: Mã 80 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 81: Mã 81 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 81: Mã 81 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 81: Mã 81 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 83: Mã 83 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 83: Mã 83 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 83: Mã 83 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 84: Mã 84 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 84: Mã 84 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 84: Mã 84 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 85: Mã 85 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 85: Mã 85 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 85: Mã 85 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 86: Mã 86 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 86: Mã 86 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 86: Mã 86 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 87: Mã 87 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 87: Mã 87 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 87: Mã 87 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 88: Mã 88 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 88: Mã 88 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 88: Mã 88 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 89: Mã 89 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 89: Mã 89 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 89: Mã 89 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 90: Mã 90 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 90: Mã 90 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 90: Mã 90 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 91: Mã 91 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 91: Mã 91 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 91: Mã 91 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 93: Mã 93 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 93: Mã 93 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 93: Mã 93 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 94: Mã 94 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 94: Mã 94 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 94: Mã 94 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 95: Mã 95 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 95: Mã 95 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 95: Mã 95 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 96: Mã 96 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 96: Mã 96 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 96: Mã 96 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 97: Mã 97 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 97: Mã 97 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 97: Mã 97 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 98: Mã 98 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 98: Mã 98 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 98: Mã 98 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 99: Mã 99 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 99: Mã 99 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 99: Mã 99 album V1 - Giá: 123.456


Ảnh số 100: Mã 100 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 100: Mã 100 album V1 - Giá: 123.456Ảnh số 100: Mã 100 album V1 - Giá: 123.456

Các mẫu đủ size . Toàn bộ sản phẩm đều có ảnh chụp thật . Đảm bảo hàng loại 1 100% như hình. Bảo hành 1 đổi 1 lỗi nhà sản xuất Kinh nghiệm hơn 10 năm bán hàng  Bán hàng bởi tâm - chứ ko phải chỉ vì tiền Nhập tận tay - đảm bảo giá rẻ nhất thị trường  Có hàng loại 1 - loại 2 - loại 3 với giá tiền khác nhau cho khách tha hồ lựa chọn .Phong cách chuyên nghiệp - tư vấn nhiệt tình  Order khoảng 5-10 ngày ( có thể chậm hơn 3-5 ngày do đk thời tiết , lễ tết , tắc biên ... )Viber - Zalo - Wechat : 090.222.0303 Stk : LÊ LINH CHI


 Vietcombank : 0541001698887
Chi nhánh Chương Dương


 Bidv : 22210000331530
Chi nhánh Thanh Xuân


 Vietinbank : 106868966794
Chi nhánh Láng Hoà Lạc


Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ các bạn !~

 

Tin đăng đã có 98 lượt xem và 0 phản hồi
Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
Ngạc Tường Vi
Shop Bống Lady 191 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hn - (Xem bản đồ)

lượt đánh giá

0/5
 • 1.0
 • 2.0
 • 3.0
 • 4.0
 • 5.0
 

Bạn chưa đánh giá

Giá bán: 550.000
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
Vào shop BeTuongVy để xem thêm sản phẩm