Quay lại

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu

  • 817004
  • 21:11 11/12/10 Hà Nội
  • 14848


BST VÁY BẦU 2017

Truy cập websited : WWW.BAUBIXINH.VN để xem thêm nhiều sản phẩm 


VÁY BÚ COTTON KẺ SUÔNG VÉN NGỰC

Mã: VB02C. Giá Niêm Yết: 260.000₫.Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/vay-bu-cotton-ke-suong-ven-nguc-sp1618

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39437068

VÁY VOAN NHĂN CỔ TẾT

Mã: VB03V. Giá Niêm Yết: 345.000₫.Giảm ngay 15.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/vay-voan-nhan-co-tet-sp1521

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39437076

VÁY BẦU BÚ REN CHÂN HM

Mã: V35R. Giá Niêm Yết: 350.000₫.Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  

chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/vay-bau-bu-ren-chan-hm-sp1388

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39437073

VÁY VOAN NHĂN LƯNG ĐÍNH NƠ

Mã: VB02V. Giá Niêm Yết: 345.000₫.Giảm ngay 15.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/vay-voan-nhan-lung-dinh-no-sp1519

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39437071

SET VÁY BÚ KẺ KÈM ÁO COTTON RỜI

Mã: VB12C. Giá Niêm Yết: 290.000₫.Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/vay-bau-ao-roi-sp1622

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39437062

VÁY COTTON KÈM ÁO KHOÁC KẺ RÚT DÂY

Mã: VB10C. Giá Niêm Yết: 285.000₫.Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

chi tiết:http://baubixinh.vn/vay-bau-cotton-ao-khoac-ngoai-sp1619

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39437066

VÁY BẦU CHẤT LIỆU VOAN, REN http://baubixinh.vn/chat-lieu-voan-ren-cm66 VÁY BẦU BÚ REN CHÂN HM.Mã: V35R. Giá Niêm Yết: 350.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-bu-ren-chan-hm-sp1388

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198479

VÁY VOAN SHIFON MP CỔ SEN HOA.Mã: V60V. Giá Niêm Yết: 240.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-shifon-mp-co-sen-hoa-sp994

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198490 

VÁY THUN KẺ LƯỚI.Mã: V28S. Giá Niêm Yết: 310.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính    Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-thun-ke-luoi-sp991

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198495

VÁY ĐŨI XƯỚC PHA REN ĐEN.Mã: V118V. Giá Niêm Yết: 300.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-dui-xuoc-pha-ren-den-sp988

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198501

VÁY REN CHÂN H&M TAY LỠ MÀU TRẮNG.Mã: V06R. Giá Niêm Yết: 285.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-chan-h&m-tay-lo-mau-trang-sp956

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198508

VÁY VOAN NHĂN CỔ CHỮ V.Mã: V02V. Giá Niêm Yết: 255.000₫. Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-nhan-co-chu-v-sp931

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39208905

VÁY VOAN GILET LI NHĂN MÀU TRƠN.Mã: V01V. Giá Niêm Yết: 220.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-sp834

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198517

VÁY REN CỔ TRÒN BUỘC DÂY LỤA.Mã: V14R. Giá Niêm Yết: 360.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-co-tron-buoc-day-lua-sp812

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198521

VÁY BẦU TAY LỠ. Mã: V109V. Giá Niêm Yết: 280.000₫. Giảm ngay 15.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-tay-lo-sp721

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198524

VÁY BẦU REN DÀI TAY CỔ TRÒN CÚP NGỰCMã: V16R. Giá Niêm Yết: 380.000₫. SaleOff: 300.000đ Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-ren-dai-tay-co-tron-cup-nguc-sp714

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198526

VÁY REN CỔ SEN CÚP NGỰC.Mã: V115V. Giá Niêm Yết: 360.000₫. SaleOff: 280.000đ Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-tay-lo-co-sen-sp597

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198527

VÁY REN CỔ VUÔNG.Mã: V21R. Giá Niêm Yết: 310.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-co-vuong-sp473

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198532

VÁY VOAN BỌT BIỂN TAY CÁNH TIÊN.Mã: V117V. Giá Niêm Yết: 310.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-bot-bien-tay-canh-tien-sp468

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198536

VÁY BẦU SUÔNG LỤA MỀM CỔ XẾP LIMã: V132V. Giá Niêm Yết: 295.000₫. Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-suong-lua-mem-co-xep-li-sp464

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198537

VÁY REN MỀM CỔ TRÒN CÚP NGỰC.Mã: V22R. Giá Niêm Yết: 310.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-mem-co-tron-cup-nguc-sp404

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198540

VÁY VOAN LỤA MỀM ĐÍNH HOA.Mã: V135V. Giá Niêm Yết: 325.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-lua-mem-dinh-hoa-sp374 VÁY REN THÊU HOA NỔI 2 LỚP.Mã: V31R. Giá Niêm Yết: 375.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-theu-hoa-noi-2-lop-sp255

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198552

VÁY REN CHÂN H&M 2 TẦNG.Mã: V32R. Giá Niêm Yết: 375.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-chan-h&m-2-tang-sp197

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198554

VÁY REN HỒNG VỎ ĐỖMã: V33R. Giá Niêm Yết: 355.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ren-hong-vo-do-sp191

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198556

MAXI REN CỔ TÀUMã: M02R. Giá Niêm Yết: 260.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  Chi tiết: http://baubixinh.vn/maxi-ren-co-tau-sp190

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198558

VÁY VOAN NHĂN CHẤM BI CỔ BUỘC NƠ .Mã: VB01V. Giá Niêm Yết: 355.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-nhan-cham-bi-co-buoc-no-.-sp184

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198563

VÁY BÚ THÂN TRÊN & TAY REN XẾP LY BỤNG.Mã: VB01R. Giá Niêm Yết: 350.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bu-than-tren-&-tay-ren-xep-ly-bung-sp174

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198568

VÁY BẦU CHẤT LIỆU THUN, COTTON


http://baubixinh.vn/chat-lieu-thun-coton-cm65

VÁY BẦU KẺ NGANG TAY LỠ Mã: V52C. Giá Niêm Yết: 270.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính   Chi tiết : 

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198624

VÁY COTTON KẺ ĐUÔI XÒE.Mã: V01C. Giá Niêm Yết: 180.000₫. Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính Chi tiết: 

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198650

VÁY COTTON KẺ LƯNG TRẦN.Mã: V03C. Giá Niêm Yết: 200.000₫. Giảm ngay 5.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính  Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-cotton-ke-lung-tran-sp469

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198651 

VÁY TOPSHOP CỔ TIM CHÉO.Mã: V35S. Giá Niêm Yết: 355.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính    Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-buoc-day-sp192

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198652 

VÁY CHẤM BI KHÓA NGỰC TÚI NẮPMã: V33U. Giá Niêm Yết: 290.000₫. Giảm ngay 10.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-cham-bi-khoa-nguc-tui-nap-sp199

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39198655 


VÁY COTON PHỐI VOAN XẾP LI

Mã: V53C. Giá Niêm Yết: 330.000₫ Giảm ngay 20.000đ khi mua tại Trụ Sở Chính

chi tiết sản phẩm:http://baubixinh.vn/vay-coton-ph%C3%B3i-voan-x%C3%A9p-li-sp1805

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 41134345

 


VÁY BẦU CHẤT LIỆU THÔ,ĐŨI,LANH


VÁY THÔ ĐŨI HOA DÂY CỔ SEN NƠ Mã: V06T. Giá Niêm Yết: 315.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209028

Chi tiết : http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-hoa-day-co-sen-no-sp1478


VÁY LANH ĐAN DÂY LƯNG CHÂN REN Mã: V03L. Giá Niêm Yết: 200.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209030

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-lanh-dan-day-lung-sp1469


VÁY THÔ KẺ CỔ TRÒN KÉO KHÓA TRƯỚC NGỰC Mã: V05T. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209033

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-tho-ke-co-tron-keo-khoa-truoc-nguc-sp1468

 


VÁY THÔ ĐŨI CHẤM BI NƠ SAU Mã: V04T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209037

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-cham-bi-no-sau-sp1466


VÁY THÔ ĐŨI CỔ THUỶ THỦ BUỘC NƠ Mã: V03T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209040

Chi tiết : http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-co-duc-buoc-no-sp1391


VÁY LANH CỔ TÀU TÚI NGỰC Mã: V02L. Giá Niêm Yết: 270.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209044

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-lanh-co-tau-tui-nguc-sp1389


VÁY BẦU THÔ HOA THỔ CẨM Mã: V02T. Giá Niêm Yết: 305.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209047

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-bau-tho-hoa-tho-cam-sp1267


VÁY THÔ ĐŨI CỔ SỞ MI TRẮNG Mã: V01T. Giá Niêm Yết: 310.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209078

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-co-so-mi-trang-sp1063


VÁY BẦU THÔ ĐŨI CHẤM BI CỔ NƠ Mã: V154T. Giá Niêm Yết: 310.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209084

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-bau-tho-dui-cham-bi-co-no-sp996


VÁY BẦU BÚ XÉP LI NGỰC CỔ TÀU Mã: VB09T. Giá Niêm Yết: 315.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209092

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-bau-bu-xep-li-nguc-co-tau-sp955


VÁY BẦU BÚ LANH KẺ COLOR Mã: VB01L. Giá Niêm Yết: 235.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209096

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-bu-lanh-ke-color-sp896


VÁY ĐŨI CHUN CỔ SƠ MI TRẮNG CHỮ V VIỀN REN TÚI 2 BÊN

Mã: V150T. Giá Niêm Yết: 325.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209106

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-dui-chun-co-so-mi-trang-chu-v-vien-ren-tui-2-ben-sp858


VÁY THÔ COTON KẺ CARO CÀI KHUY LỆCH

Mã: V138T-1. Giá Niêm Yết: 285.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209112

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-tho-coton-ke-caro-cai-khuy-lech-sp394


VÁY LANH CHUN CỔ TÀU XẾP LY  Mã: V54L. Giá Niêm Yết: 315.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 39209119

Chi tiết :http://baubixinh.vn/vay-lanh-chun-co-tau-xep-ly-sp385VÁY VOAN VIỀN REN TAY BÈO

Mã: V22V. Giá Niêm Yết: 320.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697097

Chi tiếthttp://baubixinh.vn/vay-voan-vien-ren-tay-beo-sp2364

 

VÁY VOAN NHĂN SỌC GÂN

Mã: VB05V. Giá Niêm Yết: 320.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697157

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-voan-nhan-s%E1%BB%8Dc-gan-sp2318


VÁY VOAN SẠN CỔ NƠ XẾP LY SUÔNG RỘNG

Mã: V09V. Giá Niêm Yết: 280.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697267

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-voan-san-co%CC%89-no-xep-ly-suong-rong-sp2232


VÁY THÔ CỔ TIM VIỀN TRẮNG ĐÍNH CÚC DỌC

Mã: V26T. Giá Niêm Yết: 350.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697291

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-tho-c%E1%BB%8F-tim-vi%C3%A8n-tr%C3%A1ng-d%C3%ADnh-c%C3%BAc-d%E1%BB%8Dc-sp2219


VÁY COTON TOPSHOP BODY CHÉO VẠT

Mã: V20C. Giá Niêm Yết: 245.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697301

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-topshop-body-cheo-vat-sp2191VÁY TƠ KẺ SỌC CỔ ĐỨC

 Mã: V141T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

 

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697305

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-to-ke-soc-co-duc-sp1885


VÁY THÔ KẺ BURBERY CỔ PETER PAN BUỘC NƠ

Mã: V22T. Giá Niêm Yết: 320.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697339

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-ke-burbery-co-peter-pan-buoc-no-sp1789


VÁY BẦY THÔ ĐŨI CỔ TRÒN PHA REN TRẮNG

Mã: V21T. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697391

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bay-tho-dui-co-tron-pha-ren-trang-sp1778


VÁY KẺ COTON SIÊU MỀM DÃN CỔ ĐỨC

Mã: V04C. Giá Niêm Yết: 220.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697681

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-ke-coton-sieu-mem-dan-co-duc-sp1748


VÁY THÔ ĐŨI KẺ VIỀN REN VAI

Mã: V20T. Giá Niêm Yết: 260.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697683

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-ke-vien-ren-vai-sp1691VÁY THÔ ĐŨI CHẤM BI

Mã: V16T. Giá Niêm Yết: 255.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697685

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-cham-bi-sp1686


VÁY THÔ ĐŨI BUỘC DÂY TAY LỠ DÀI

Mã: V12T. Giá Niêm Yết: 230.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697707

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-cham-bi-co-tim-xoe-baby-sp1668


VÁY THÔ XƯỚC PHỐI REN TAY LỠ

Mã: V09T. Giá Niêm Yết: 255.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697741

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-xuoc-phoi-ren-tay-lo-sp1667VÁY THÔ HOA DÂY TAY LỠ

Mã: V08T. Giá Niêm Yết: 255.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697753

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-hoa-day-tay-lo-sp1666VÁY COTTON KÈM ÁO KHOÁC KẺ RÚT DÂY

Mã: VB10C. Giá Niêm Yết: 285.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697787

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-cotton-ao-khoac-ngoai-sp1619


VÁY BÚ COTTON KẺ SUÔNG VÉN NGỰC

Mã: VB02C. Giá Niêm Yết: 260.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697839

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bu-cotton-ke-suong-ven-nguc-sp1618VÁY VOAN NHĂN CỔ TẾT

Mã: VB03V. Giá Niêm Yết: 345.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697891

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-nhan-co-tet-sp1521


VÁY VOAN NHĂN LƯNG ĐÍNH NƠ

Mã: VB02V. Giá Niêm Yết: 345.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697925

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-nhan-lung-dinh-no-sp1519


VÁY THÔ ĐŨI HOA DÂY CỔ SEN NƠ

Mã: V06T. Giá Niêm Yết: 315.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697945

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-hoa-day-co-sen-no-sp1478


VÁY BẦU THÔ HOA THỔ CẨM

Mã: V02T. Giá Niêm Yết: 305.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40697995

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-bau-tho-hoa-tho-cam-sp1267


VÁY VOAN HOA NHÍ 3 TẦNG

Mã: V20V. Giá Niêm Yết: 325.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698035

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-hoa-nhi-3-tang-sp2357


VÁY VOAN HOA GIẢ YẾM

Mã: V19V. Giá Niêm Yết: 305.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698041

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-hoa-gia-yem-sp2356


VÁY THÔ XUẤT HÀN CỔ TÀU BUỘC DÂY

Mã: V44T. Giá Niêm Yết: 335.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698063

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-xuat-han-co-tau-buoc-day-sp2343


SET VÁY LỤA HAI DÂY HOA DÂY 3 TẦNG BIG SIZE

Mã: V17V. Giá Niêm Yết: 325.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698071

Chi tiết: http://baubixinh.vn/set-vay-lua-hai-day-hoa-day-3-tang-big-size-sp2331


SET VÁY LỤA HAI DÂY HOA HỒNG BIG SIZE

Mã: V16V. Giá Niêm Yết: 325.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698083

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-lua-hai-day-hoa-hong-big-size-sp2330


VÁY VOAN LỤA HOA TRẮNG CỔ TRÒN XẾP LI XÒE BIG SIZE

Mã: V15V. Giá Niêm Yết: 305.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698093

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-lua-hoa-trang-co-tron-xep-li-xoe-big-size-sp2329VÁY COTON KẺ NGANG CỔ TIM VIỀN

Mã: V43C. Giá Niêm Yết: 295.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698125

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-coton-k%E1%BA%BB-c%E1%BB%8F-tim-vi%C3%A8n-sp2328


VÁY THÔ KẺ SỌC CỔ TIM GÂN

Mã: V42T. Giá Niêm Yết: 320.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698147

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-tho-k%E1%BA%BB-s%E1%BB%8Dc-c%E1%BB%8F-tim-gan-sp2327


VÁY THÔ KẺ THÊU HOA

Mã: V41T. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698151

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-tho-ke%CC%89-theu-hoa-sp2294


VÁY THÔ ĐŨI CỔ TÀU HOA XANH LÁ

Mã: V40T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698221

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-tho-du%CC%83i-co%CC%89-ta%CC%80u-hoa-xanh-la%CC%81-sp2292 

VÁY YẾM COTTON THÔ KẺ ĐUÔI CÁ

 Mã: V39T. Giá Niêm Yết: 270.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698319

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-ye%CC%81m-cotton-tho-ke%CC%89-duoi-ca%CC%81-sp2290


VÁY BẦU REN ĐUÔI XẾP LY ĐÍNH ĐÁ

Mã: V41R. Giá Niêm Yết: 350.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698327

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-ba%CC%80u-ren-duoi-xe%CC%81p-ly-di%CC%81nh-da%CC%81-sp2289


VÁY KẺ CỔ THỦY THỦ

Mã: V38T. Giá Niêm Yết: 285.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698333

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-ke%CC%89-co%CC%89-thu%CC%89y-thu%CC%89-sp2286


VÁY COTON YẾM ĐUÔI KẺ LOẠI 2

Mã: V37C_2. Giá Niêm Yết: 270.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698347

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-yem-duoi-ke-loa%CC%A3i-2-sp2285


VÁY COTON THUN VIỀN SỌC MÀU CHUN TRẮNG

Mã: V42C. Giá Niêm Yết: 300.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698369

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-thun-vie%CC%80n-so%CC%A3c-ma%CC%80u-chun-tra%CC%81ng-sp2283


VÁY COTON THUN CHỮ ĐUÔI CARO

Mã: V41C. Giá Niêm Yết: 300.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698495

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-thun-chu%CC%83-duoi-caro-sp2282


VÁY COTON YẾM ĐUÔI CÁ VOAN NHĂN

Mã: V40C. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698511

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-yem-duoi-ca%CC%81-voan-nhan-sp2276


SET YẾM VOAN NHĂN DÂY DA KÈM ÁO COTON

Mã: V14V. Giá Niêm Yết: 340.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698541

Chi tiết: http://baubixinh.vn/set-yem-voan-nhan-day-da-kem-ao-coton-sp2274


VÁY LỤA BÁO NHĂN TAY XÒE BIG SIZE

Mã: V13V. Giá Niêm Yết: 330.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40698545

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-lua-bao-nhan-tay-xoe-big-size-sp2273 

VÁY VOAN HOA ĐUÔI CÁ BUỘC DÂY

 Mã: V12V. Giá Niêm Yết: 265.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699075

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-hoa-duoi-ca-buoc-day-sp2268


VÁY COTON CỔ KẺ BUỘC KHĂN KẺ

Mã: V38C. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699081

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-co-ke-buoc-khan-ke-sp2266


SET YẾM THÔ KẺ CARO ĐUÔI CÁ

Mã: V37T. Giá Niêm Yết: 325.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699275

Chi tiết: http://baubixinh.vn/set-yem-tho-ke-caro-duoi-ca-sp2265


SET VÁY VOAN LỤA 2 DÂY HOA XÒE BIG SIZE

Mã: V11V. Giá Niêm Yết: 325.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699283

Chi tiết: http://baubixinh.vn/set-vay-yem-hoa-xoe-rong-sp2264


VÁY THÔ TAY KHUY KÈM BELT DIOR

Mã: V36T. Giá Niêm Yết: 455.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699343

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-vang-kem-belt-sp2263VÁY COTON YẾM ĐUÔI KẺ

Mã: V37C. Giá Niêm Yết: 290.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699347

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-yem-duoi-ke-sp2262


VÁY THÔ ĐŨI CỔ TÀU HOA XANH DƯƠNG

Mã: V35T. Giá Niêm Yết: 295.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699349

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-co-tau-hoa-xanh-duong-sp2261 

VÁY THÔ ĐŨI CỔ TÀU NGỌC TRAI XANH

 Mã: V34T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

 

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699355

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-co-tau-ngoc-trai-xanh-sp2260


VÁY THÔ ĐŨI HOA NHỎ CỔ TÀU

Mã: V33T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699365

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-hoa-nho-co-tau-sp2259


VÁY THÔ ĐŨI HOA MAI CỔ TRÒN

Mã: V31T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699369

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-tho-dui-hoa-mai-co-tron-sp2258VÁY VOAN HOA ĐUÔI CÁ BUỘC DÂY

Mã: V10V. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699373

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-voan-hoa-duoi-ca-buoc-day-sp2256


VÁY COTON MẶT REN ĐUÔI CÁ KÈM CÀI ÁO

Mã: V35C. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699377

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-mat-ren-duoi-ca-kem-cai-ao-sp2254


VÁY COTON SIÊU NHẸ GẤU MOSCHINO

Mã: V34C. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699381

Chi tiết: http://baubixinh.vn/vay-coton-sieu-nhe-gau-moschino-sp2252


VÁY VOAN NHĂN TAY REN

Mã: V40R. Giá Niêm Yết: 365.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699383

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-voan-nhan-tay-ren-sp2250VÁY REN ĐUÔI CÁ VOAN NHĂN

Mã: V39R. Giá Niêm Yết: 385.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699385

Chi tiết: http://baubixinh.vn/va%CC%81y-ren-duoi-ca%CC%81-voan-nhan-sp2249VÁY THÔ REN MỀM TUA RUA KÈM BELT

Mã: V38R. Giá Niêm Yết: 400.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699387

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-ren-m%C3%A8m-tua-rua-sp2248


VÁY REN LÁ CỔ TRÒN KÈM BELT

Mã: V37R. Giá Niêm Yết: 350.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699389

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-ren-l%C3%A1-c%E1%BB%8F-tr%C3%B2n-sp2247


VÁY THÔ ĐŨI IN HOA SEN CỔ TÀU

Mã: V29T. Giá Niêm Yết: 275.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699395

Chi tiết: http://baubixinh.vn/upload/images/sp/V29T/ec2c715e4aa528ddd3203073ead558e0.jpg


VÁY VOAN HAI DÂY HOA DÂY

Mã: V08V. Giá Niêm Yết: 215.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699413

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-voan-hai-day-hoa-day-sp2230


VÁY VOAN HAI DÂY HOA TO

Mã: V07V. Giá Niêm Yết: 215.000₫

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 40699425

Chi tiết: http://baubixinh.vn/v%C3%A1y-voan-hai-day-hoa-to-sp2229

MileyPham Garment Company Limited.


Clothes - Baby Suites - Spa - Studio.

 

Công ty chúng tôi chuyên nhận sản xuất, gia công, đặt may theo đơn đặt hàng các sản phẩm quần, áo, váy, bộ đồ sau sinh, bộ đồ cho con bú. Đặc biệt mặt hàng bầu, công ty có sẵn mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. 

Ngoài ra, chúng tôi luôn nhập khẩu các mặt hàng có đầy đủ các giấy chứng nhận của bộ y tế kiểm định hàng hóa an toàn cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh, không gây kích ứng da.  

Bên cạnh đó, MileyPham có các sản phẩm và tất cả dịch vụ chăm sóc cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Hay đến với chúng tôi để được chăm sóc tốt nhất.

 

About Us:

 

Công Ty TNHH May Mặc MileyPham chuyên cung cấp, bán buôn, bán sỉ, lẻ đồ bầu cho các cửa hàng, các tỉnh thành trên toàn quốc với giá cả vô cùng hợp lý.

 

Shop Bầu Bí Xinh Tại Ngõ Đình Trung Tự, 198 Xã Đàn, Hà Nội Là Cơ Sở Phân Phối Duy Nhất Của Công Ty TNHH May Mặc MileyPham. Tại đây có đầy đủ các mẫu mã, kiểu dạng và rất nhiều những mẫu bầu thiết kế trẻ trung và hợp xu hướng của giới trẻ hiện nay. 

 

 Tại Shop Bầu Bí Xinh, khách lẻ có thể đến trực tiếp để chọn lựa các sản phẩm với giá tốt nhất. Khách sỉ có thể đến nhặt trực tiếp các mẫu mã và đặt may nhiều mẫu mã với số lượng lớn.

 

Có thể nói Shop MileyPham là địa chỉ duy nhất đáp ứng được nhu cầu cho các mẹ bầu với phong cách hợp thời trang và trẻ trung nhất.

 

Thông tin để các mẹ liên lạc online với shop.

 

 MileyPham tại Hà Nội là cơ sở sản xuất chính gốc chuyên làm hàng rao đi các tỉnh thành trên Tổ Quốc nhưng vì khi chuyển đi xa giá thành bị tăng lên cộng thêm nên các chi nhánh bán giá cao hơn giá thành hiện tại  MileyPham đăng trên web. Do đó, MileyPham không để địa chỉ các chi nhánh bán giá cao hơn mong khách hàng thông cảm.

 

Sắp tới, MileyPham sẽ cố gắng áp dụng giá trên website cho các tỉnh thành để các mẹ ở ngoài Hà Nội có thể đến mua sắm 1 cách tiện lợi hơn.

 

 Trụ Sở Chính: Ngõ Đình Trung Tự, 198 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. (shop cách đó 50m, Click để xem bản đồ)

 

HỆ THỐNG MILEYPHAM :http://baubixinh.vn/he-thong-mileypham-bv31 


CÁCH MUA HÀNG
:http://baubixinh.vn/cach-mua-hang-bv01


Facebook
https://www.facebook.com/ShopMileyPham?ref=hl


Bán buôn, sỉ:  0976.389.089

Bán lẻ-online: 0969.389.089

 

Sau đây là một số hình ảnh tại trụ sở chính , mới các mẹ xem qua:

 

 1: Ảnh sơ đồ cửa hàng  

 Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518729Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518730 

 Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518741Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518732 

 Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518734Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518735

 

 2:Ảnh cửa hàng:

 

 Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518899Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518911 

 Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518917Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518922 

 Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518937Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37518939

 

 MileyPham có xuất hóa đơn GTGT 10% cho các mặt hàng quần áo, đơn đặt hàng may cho khách hàng.

 

Tổng hợp các mẫu váy bầu thiết kế xuân hè 2017 của Shop Bầu Bí Xinh MileyPham chuyên bán buôn sỉ lẻ đầm bầu Ảnh số 37519004

 

==================================================================================

 

       Cuối cùng em xin cảm ơn các chị dành cho shop mileypham sự yêu mến suốt thời gian qua. Em sẽ cố gắng phục vụ các chị thật tốt, đưa giá cả đến tay các chị luôn là rẻ nhất với chất lượng tốt nhất. Mong rằng Shop MileyPham sẽ mãi và luôn luôn là địa chỉ mua sắm tin cậy cho các mẹ trong thời gian thiêng liêng của một người phụ nữ.

 

 


 

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
250.000
Vào shop mileypham để xem thêm sản phẩm