Quay lại

Bán và Cho thuê váy dạ hội, party,váy công chúa,váy biểu diễn giá sinh viên

  • 735674
  • 12:29 30/08/10 Hà Nội
  • 18869

Ảnh số 68: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000 Ảnh số 17: v&aacutey phù d&acircu - Giá: 550.000ảnh khách hàng


nhttp://www.facebook.com/vaydahoi

 

cho thuê váy phù dâu từ 3-6 chiếc giống nhau

Các bạn muốn mua liên hệ mình để may mới nhé

Số 3/3 ngõ 116 đại từ, hoàng mai Hà Nội


hotline: 0834567107


alo check hàng trước khi đến nhé (phòng trường hợp hết hàng)
tớ hay đi học đi làm nên các bạn đến thì alo tớ trước nhé

Khuyến khích các bạn dẫn bạn bè đến thử váy, thử thoải mái hông cần thuê cũng đc, Mình là sinh viên nên thoải mái lắm
Bạn nào muốn mua thì có đủ size nhưng giá bán lẻ hơi đắt mà phải chờ 7-15 ngày mới có.
Các bạn có thắc mắc gì cứ alo hoặc pm nick tớ nhé

Váy tớ đảm bảo đẹp không thua kém ngoài shop đâu, hàng shop giá thuê sinh viên.


Ảnh số 1: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 1: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 1: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000 giá thuê 250k

Ảnh số 2: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 2: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 2: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 3: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 3: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 3: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 4: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 4: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 4: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 5: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 5: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 5: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 6: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 6: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 6: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 7: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 7: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 7: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 8: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 8: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 8: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 9: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 9: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 9: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 10: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 10: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 10: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 11: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 11: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 11: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 12: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 12: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 12: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 13: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 13: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 13: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 14: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 14: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 14: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 15: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 15: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 15: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 16: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 16: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 16: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 17: v&aacutey phù d&acircu - Giá: 550.000Ảnh số 17: v&aacutey phù d&acircu - Giá: 550.000Ảnh số 17: v&aacutey phù d&acircu - Giá: 550.000

Ảnh số 19: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 19: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 19: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 20: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 20: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 20: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 21: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 21: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 21: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 22: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 22: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 22: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 23: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 23: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 23: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 24: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 24: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 24: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 25: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 25: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 25: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 26: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 26: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 26: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 28: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 28: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 28: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 27: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 27: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 27: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 29: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 29: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 29: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 30: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 30: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 30: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 32: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 32: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 32: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 33: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 33: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 33: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 34: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 34: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 34: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 35: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 35: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 35: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 36: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 36: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 36: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 38: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 38: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 38: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 39: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 39: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 39: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 42: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 42: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 42: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 44: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 44: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 44: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 45: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 45: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 45: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 46: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 46: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 46: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 47: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 47: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 47: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 50: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 50: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 50: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 51: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 51: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 51: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 53: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 53: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 53: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 54: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 54: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 54: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 55: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 55: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 55: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 56: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 56: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 56: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 59: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 59: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 59: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 61: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 61: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 61: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 62: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 62: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 62: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 65: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 65: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 65: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 68: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 68: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 68: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 70: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 70: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 70: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 71: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 71: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 71: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 74: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 74: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 74: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 75: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 75: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 75: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 78: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 78: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 78: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 80: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 80: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 80: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 82: giá thuê 90k - Giá: 50.550.000Ảnh số 82: giá thuê 90k - Giá: 50.550.000Ảnh số 82: giá thuê 90k - Giá: 50.550.000

Ảnh số 83: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 83: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 83: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 85: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 85: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 85: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 88: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 88: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 88: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 89: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 89: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 89: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 90: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 90: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 90: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 92: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 92: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 92: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 94: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 94: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 94: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 95: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 95: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 95: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 96: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 96: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 96: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 97: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 97: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 97: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 99: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 99: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 99: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 98: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 98: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 98: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 100: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 100: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 100: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

 

Bạn nào hông vừa tớ có thể sửa luôn (mất 5 phút thôi) ở nhà tớ có hơn 100 váy nhưng ko thể up hết lên enbac đc, bạn nào thích alo qua xem hàng trực tiếp nhé ^^ toàn hàng đẹp mỗi mẫu có 1 cái thui nha ^^, ảnh chụp là hình thật đó

Ảnh số 1: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 2: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 3: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 4: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 5: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 5: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 6: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 7: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 8: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 9: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 10: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 11: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 12: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 13: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 14: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 15: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 16: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 17: v&aacutey phù d&acircu - Giá: 550.000Ảnh số 19: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 20: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 21: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 22: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 23: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 25: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 26: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 28: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 29: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 30: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 31: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 32: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 33: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 34: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 35: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 36: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 37: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 38: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 39: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 40: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 41: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 42: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 43: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 44: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 45: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 46: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 47: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 48: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 49: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 50: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 51: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 52: v&aacutey prom - Giá: 90.550.000

Ảnh số 53: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 54: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 55: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 56: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 57: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 58: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 59: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 60: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 62: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 63: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 64: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 65: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 66: v&aacutey prom - Giá: 500.000Ảnh số 67: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 68: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 69: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 71: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 72: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 73: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 74: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

Ảnh số 75: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 76: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000Ảnh số 77: v&aacutey prom - Giá: 50.550.000

 

XEM THÊM 100 MẪU VÁY TẠI ĐÂY!

LINK VÁY DẠ HỘI DÀI VÁY CƯỚI XEM TẠI ĐÂY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
70.000 150.000
Vào shop xuanvipls để xem thêm sản phẩm