Quay lại

Cá Tê Tượng Chiến Xu

  • 3519350
  • 14:57 20/04/20 Hồ Chí Minh
  • 15

Dac san mien Tay, cuốn voi bánh trang cham kem voi mắm nem hoặc nước mắm chua ngọt thi tuyệt voi không gì ta noi .

Liên hệ số: 0901336008

Link: https://tungtang.com.vn/tdct/91469-ca-te-tuong-chie%CC%81n-xu

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
360.000
Vào shop HUONGKUK để xem thêm sản phẩm