Quay lại

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001

  • 2658715
  • 15:45 11/03/16 Hà Nội
  • 1916

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

    Website: donghosafia.com

    Đ/c: KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội

            KCN Tân Bình, q. Tân Bình, TP. HCM

Hotline: 0868.913.263 – 0902.625.957

Nick YaHoo: safia1888@yahoo.com

Nick Skype: dhsafia1888@skype.com

Mail: dhsafia1888@gmail.com

 

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001

 

Nhãn hiệu: Đồng hồ Brigada B6006G  có logo

 

Động cơ: Nhập khẩu Thụy Sỹ

 

Đồng hồ cơ nam ( đồng hồ Automatic)

 

Nhãn hiệu: Brigada 

 

Giới tính: Đồng hồ nam

 

Chống nước: 5 ATM

 

Chất liệu dây: Da bò: Hợp kim

 

Chất liệu vỏ: Hợp kim, thép không gỉ

 

Đường kính mặt: 40 mm

 

Độ dày mặt: 12.5 mm

 

Kiểu khóa: Khóa cài

 

Màu sắc: Vàng, trắng (dây kim loại, dây da)

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Website: donghosafia.com

Đ/c: KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội

KCN Tân Bình, q. Tân Bình, TP. HCM

Hotline: 0868.913.263 – 0902.625.957

Nick YaHoo: safia1888@yahoo.com

Nick Skype: dhsafia1888@skype.com

Mail: dhsafia1888@gmail.com

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367795

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367807

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367815

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367823

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367821

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367809

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367795

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367799

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367789

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367767

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367779

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367783

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367763

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367761

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367759

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367833

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367739

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367735

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367727

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367715

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367711

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367695

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367689

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367679

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367685

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367675

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367671

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367661

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367657

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367655

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367649

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367651

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367653

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367645

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367641

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367639

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367631

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367629

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367625

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367623

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367617

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367597

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367583

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367589

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367581

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367579

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367571

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367577

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367569

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367575

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367565

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367549

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367555

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367563

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367561

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367553

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367545

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367543

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367559

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367537

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367535

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367525

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367507

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367515

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367523

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367531

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367511

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367519

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367499

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367491

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367485

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367477

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367459

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367483

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367481

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367455

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367463

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367471

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367479

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367433

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367449

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367453

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367417

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367415

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367405

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367395

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367343

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367335

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367349

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367403

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367347

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367337

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367345

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367399

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367327

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367319

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367309

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367325

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367321

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367313

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367307

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367297

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367289

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367295

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367287

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367277

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367275

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367273

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367265

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367271

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367261

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367255

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367245

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367241

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367233

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367235

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367225

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367219

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367223

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367207

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367213

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367201

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367209

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367199

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367197

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367195

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367193

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367179

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367169

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367167

Đồng hồ nam cơ Brigada B6006G BR001 Ảnh số 40367161

 

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
2.000.000 7.000.000
Vào shop MyTrang_Company để xem thêm sản phẩm