Quay lại

Thanh lý tàu thủy chiến đồ chơi

 • 2508758
 • 12:37 13/09/15 Hà Nội
 • 299

Thanh lý tàu thủy chiến đồ chơi


_ Tàu thủy có thể chạy trên nước,

_ Dùng điều khiển từ xa

_ Kích cỡ: 1:115 tàu thật


Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 1: Tàu thủy - Giá: 380.000


Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 3: Tàu thủy - Giá: 380.000


Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000Ảnh số 7: Tàu thủy - Giá: 380.000


Giá cũ: 520000 VNĐ


Giá thanh lý: 380000 VNĐ


Liên hệ: 0945310641

          01242375447

          0435735686


Địa chỉ: P107 - D5 - Trung Tự - Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
380.000 520.000
Vào shop bui_kim_lien để xem thêm sản phẩm