Quay lại

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham.

  • 2087087
  • 11:21 11/08/14 Toàn quốc
  • 2100

 

 

Các Mẫu Áo Lót Bầu 2016

websites: www.baubixinh.vn để xem nhiều mẫu hơn

 

  ÁO LÓT BẦU NÂNG NGỰC REBAJAS CÓ MÚT

Mã: FA321. Giá Niêm Yết: 130.000₫

Chi tiết :http://baubixinh.vn/ao-lot-bau-nang-nguc-rebajas-co-mut-sp1639

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39439195

 

ÁO LÓT BẦU REN SÓNG CÓ GỌNG MÚT MỎNG

Mã: FA8123. Giá Niêm Yết: 83.000₫

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 38697277

 

ÁO LÓT BẦU GỌNG MÚT MỎNG REN NỬA QUẢ

Mã: FA9563. Giá Niêm Yết: 85.000₫

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 38697315


SET BRALETTES REN THIẾT KẾ

Mã: SF01R. Giá Niêm Yết: 195.000₫

Chi tiết xin liên hệ:http://baubixinh.vn/set-bralettes-ren-thiet-ke-sp1162

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090398Ảnh số 1: SET BRALETTES REN THIẾT KẾ - Giá: 195.000

 

ÁO LÓT BẦU GỌNG LÓT MỎNG REN

Mã: FA10100. Giá Niêm Yết: 65.000₫

 Chi tiết xin liên hệhttp://baubixinh.vn/ao-lot-bau-gong-lot-mong-ren-sp970

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089734

 

ÁO LÓT BẦU GỌNG MÚT MỎNG HỌA TIẾT REN THÊU

Mã: FA37620. Giá Niêm Yết: 85.000₫

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089828Ảnh số 11: ÁO LÓT BẦU GỌNG MÚT MỎNG HỌA TIẾT REN THÊU - Giá: 85.000

 

ÁO LÓT BẦU CHẤM BI NHỎ

Mã: FA1629429. Giá Niêm Yết: 40.000₫

 Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089865

ÁO LÓT BẦU TRƠN VIỀN REN KHÔNG GỌNG MÚT MỎNG

Mã: FA3003. Giá Niêm Yết: 85.000₫

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089888

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089890

 

ÁO LÓT BẦU GỌNG MÚT MỎNG REN VIỀN SÓNG

Mã: FA936. Giá Niêm Yết: 95.000₫

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089900

ÁO LÓT BẦU TRƠN MỊN MÚT MỎNG KHÔNG GỌNG CÚP TRÒN

Mã: FA029T. Giá Niêm Yết: 155.000₫

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39089953ÁO LÓT BẦU [Code: F668]  Giá: 38.000 
VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Ảnh số 7: ÁO LÓT BẦU CODE 668 - Giá: 38.000


ÁO LÓT BẦU JINUKA [Code: F4008]  Giá: 57.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Ảnh số 19: ÁO LÓT BẦU JINUKA [Code: 4008] - Giá: 57.000

 

ÁO LÓT BẦU CHAOFA [Code: F2127]  Giá: 57.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Ảnh số 25: ÁO LÓT BẦU CHAOFA [Code: 2127] - Giá: 40.000

 


ÁO LÓT BẦU BODY SOFT [Code: F319]  Giá: 57.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Ảnh số 27: ÁO LÓT BẦU BODY SOFT [Code:319] - Giá: 35.000

 

 

 

Các Mẫu Áo Lót Kết Hợp Mặc Bầu Và Cho Con Bú 

Truy cập websites: www.baubixinh.vn để xem nhiều mẫu hơn

 

ÁO LÓT CHO CON BÚ FB228 - Giá: 65.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 - Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36202853Ảnh số 69: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB228 - Giá: 65.000Ảnh số 70: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB228 - Giá: 65.000


ÁO LÓT CHO CON BÚ FB2098 -  Giá: 95.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 - Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36202878Ảnh số 58: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB2098  Mã: FB2098 - giá: 95.000 VNĐ - Giá: 95.000Ảnh số 59: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB2098  Mã: FB2098 - Giá: 95.000


ÁO LÓT CHO CON BÚ FB1309 -  Giá: 95.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 - Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36202893Ảnh số 61: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB1309 - Giá: 95.000Ảnh số 62: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB1309 - Giá: 95.000


ÁO LÓT CHO CON BÚ FB1308 -  Giá: 95.000 VNĐ 

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 - Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36202930Ảnh số 64: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB1308 - Giá: 95.000Ảnh số 65: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB1308 - Giá: 95.000

 

ÁO LÓT CHO CON BÚ FB291 -  Giá: 95.000 VNĐ 

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 - Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36202945Ảnh số 67: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB291 - Giá: 95.000Ảnh số 68: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB291 - Giá: 95.000

ÁO LÓT CHO CON BÚ TRƠN VIỀN REN

Mã: FB01. Giá Niêm Yết: 95.000₫

Chi tiết:http://baubixinh.vn/ao-lot-cho-con-bu-tron-vien-ren-sp449

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39439207
Các Mẫu Quần Lót Bầu 2016

Truy cập websites: www.baubixinh.vn để xem nhiều mẫu hơn


 

SET 3 QUẦN LÓT CẠP ĐAN

Mã: SETQL6601. Giá Niêm Yết: 110.000₫


Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090059

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090063

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090068

QUẦN LÓT COTON LỤA VIỀN CHUN

Mã: QL800. Giá Niêm Yết: 18.000₫

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

 

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090080

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090081

 

QUẦN LÓT COTON VIỀN REN

 

Mã: QL01. Giá Niêm Yết: 45.000₫

 

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090113

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090117
 

Các Phụ kiện Khác Dành Cho Mẹ Bầu 2016

Truy cập websites: www.baubixinh.vn để xem nhiều mẫu hơn

 

NỚI CHIỀU NGANG ÁO LÓT 2 MÓC [Code: FK01]   Giá: 5.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Ảnh số 47: NỚI CHIỀU NGANG ÁO LÓT 2 MÓC [Code: FK01] - Giá: 5.000 Ảnh số 48: NỚI CHIỀU NGANG ÁO LÓT 2 MÓC [Code: FK01] - Giá: 5.000


NỚI CHIỀU NGANG ÁO LÓT 3 MÓC [Code: FK02]   Giá: 8.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Ảnh số 49: NỚI CHIỀU NGANG ÁO LÓT 3 MÓC [Code: FK02] - Giá: 8.000 Ảnh số 50: NỚI CHIỀU NGANG ÁO LÓT 3 MÓC [Code: FK02] - Giá: 8.000


MIẾNG LÓT SỮA - Giá: 45.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36203079Ảnh số 51: MIẾNG LÓT SỮA [Code: FK03] - Giá: 45.000Ảnh số 52: MIẾNG LÓT SỮA [Code: FK03] - Giá: 45.000


BÔNG BỊT TAI SAU SINH - Giá: 27.000 VNĐ

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 36203098Ảnh số 53: BÔNG BỊT TAI SAU SINH [Code: FK04] - Giá: 27.000Ảnh số 54: BÔNG BỊT TAI SAU SINH [Code: FK04] - Giá: 27.000


GEN BỤNG -  Giá: 150.000 VNĐ

mã G01

Chi tiết xin liên hệ: www.baubixinh.vn. Bán sỉ: 0976.389.089 Bán lẻ: 0969.389.089

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090133Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090137

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090138Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090141

Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090165Các mẫu đồ lót bầu, áo lót bầu, quần lót bầu phân phối trực tiếp bới công ty TNHH may mặc MileyPham. Ảnh số 39090167

 

 

 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc MileyPhạm 

MileyPham Garment Company Limited. 

Pregnancy Clothes - Baby Suites - Spa - Studio.

Công ty chúng tôi chuyên nhận may, sản xuất, gia công các mặt hàng bầu bao gồm quần, áo, váy, bộ đồ sau sinh, bộ đồ cho con bú. Ngoài ra, chúng tôi luôn nhập khẩu các mặt hàng có đầy đủ các giấy chứng nhận của bộ y tế kiểm định hàng hóa an toàn cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh, không gây kích ứng da.  

Bên cạnh đó, MileyPham có các sản phẩm và tất cả dịch vụ chăm sóc cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Hay đến với chúng tôi để được chăm sóc tốt nhất.

About Us: 

Công Ty TNHH May Mặc MileyPham chuyên cung cấp, bán buôn cho các cửa hàng, các tỉnh thành trên toàn quốc với giá cả vô cùng hợp lý.

Shop Bầu Bí Xinh Tại Hà Nội Là Cơ Sở Phân Phối Duy Nhất Của Công Ty TNHH May Mặc MileyPham. Tại đây có đầy đủ các mẫu mã, kiểu dạng và rất nhiều những mẫu bầu thiết kế trẻ trung và hợp xu hướng của giới trẻ hiện nay. 

Tại Shop Bầu Bí Xinh, khách lẻ có thể đến trực tiếp để chọn lựa các sản phẩm với giá tốt nhất. Khách sỉ có thể đến nhặt trực tiếp các mẫu mã và đặt may nhiều mẫu mã với số lượng lớn.

Có thể nói Shop MileyPham là địa chỉ duy nhất đáp ứng được nhu cầu cho các mẹ bầu với phong cách hợp thời trang và trẻ trung nhất. 

Cách Mua Hàng


http://baubixinh.vn/cach-mua-hang-bv01

Hệ Thống MileyPham

 

http://baubixinh.vn/he-thong-mileypham-bv31

 

Facebook :https://www.facebook.com/ShopMileyPham/

bán buôn: 0976389089
basn lẻ: 0969389089

Địa Chỉ Cửa Hàng  Đến 198 xã đàn các mẹ đi thẳng vào 70m là sẽ có biển chỉ dẫn vào shop MileyPham như các ảnh dưới đây.

Ảnh số 57: ÁO LÓT CHO CON BÚ FB2098  Mã: FB2098 - giá: 95.000 VNĐ - Giá: 95.000

Đây Là Trụ Sở Giao Dịch Chính Của Công Ty TNHH May Mặc MileyPham Tại Hà Nội.


Đây là 1 số hình ảnh tại shop, mời các mẹ xem qua:

 

 

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
50.000
Vào shop mileypham để xem thêm sản phẩm