Quay lại

Viettel đầu 09 các thể loại giá sinh viên

  • 1997939
  • 07:30 16/04/14 Toàn quốc
  • 705

Liên hệ Mr: Toàn 098.939.1111
Địa chỉ : Thôn Đông Bầu Kim Chung Đông Anh Hà Nội, và 74 Phạm Văn Đồng Từ Liêm hà Nội (gần bến xe Nam Thăng Long)
-----------------------------------------------------------------------------------------

SIM CHỌN LỌC

0977.138668 => 9.5Tr 
0961.086886 => 8.5Tr 
0984.20.6886 => 6.5Tr 
097.12345.83 => 6.5Tr 
0962.90.09.90 => 3.9Tr 
0961.29.29.92 => 3.9Tr 
0961.58.58.85 => 3.8Tr 
097.116.61.61 => 3.8Tr 
0971.58.58.85 => 3.8Tr 
0971.81.18.81 => 3.8Tr 
0971.85.85.58 => 3.8Tr 
0981.939.111 => 3.8Tr 
0982.268.111 => 3.3Tr 
0971.61.16.61 => 3.6Tr 
0.86886.9669 => 16Tr 
0965.20.02.20 => 1.6Tr 
0.868.393.383 => 2.2TR 
09.61.62.65.69 => 5Tr 
0971.868638 => 2.2Tr 
0981.96.22.99 => 1.5Tr 

Tứ quý giữa 

0971.6666.80 => 2.5Tr 
0987.3333.95 => 2.7Tr 
096.1111.536 => 850K 
098888.0690 => 1.5T 
09.666612.81 => 850K 
097.1111.597 => 800K 
097.4444.290 => 600K 
097.1111.383 => 2.5Tr 
096.1111.083 => 2.3Tr 
097.1111.591 => 1Tr 
097.2222.485 => 1Tr 
096.5555.894 => 1Tr 
0981.5555.31 => 1Tr 
096.1111.592 => 1Tr 
096.1111.796 => 1Tr 
09865.3333.1 => 1Tr 
0963.2222.94 => 1.8Tr 
0965.0000.91 => 1.6Tr 
097.1111.095 => 1.5Tr 
097.1111.683 => 1.5Tr 
0962.0000.83 => 1.5Tr 
096.7777.291 => 1.5Tr 
098.1111.893 => 1.3Tr 
0981.5555.41 => 800K 
096.5555.290 => 1.2Tr 
0961.3333.91 => 2.2Tr 

ABBA 

097.101.8998 => 2.5Tr 
0971.338998 => 2.8Tr 
0961.588998 => 2.8Tr 
097.405.8998 => 1Tr 
0961.808998 => 1.9Tr 
0971.20.8998 => 1.5Tr 
0965.04.8998 => 1.1Tr 
096.141.8998 => 1.1Tr 
0962.14.6996 => 950K 
097.11.96996 => 2.5Tr 
0971.679.669 => 1.4Tr 
097.1369.669 => 2.5Tr 
0981.066996 => 1.8Tr 
0961.85.6996 => 1.8Tr 
0961.28.6996 => 1.8Tr 
0977.58.6996 => 1.8Tr 
097.12.96996 => 1.8Tr 
0977.13.6996 => 1.8Tr 
097.202.6996 => 2.2Tr 
0971.65.6996 => 1.7Tr 
0973.606996 => 1.6Tr 
09.717.66996 => 1.5Tr 
0981326996 => 1.3Tr 
096.130.6996 => 1.2Tr 
098743.6996 => 1.1Tr 
0964.27.6996 => 900K 
0965.48.9669 => 950K 
0965.41.9669 => 950K 
096.124.9669 => 950K 
097.114.9669 => 900K 
09.6461.9669 => 1tr 
0.86886.9669 => 16Tr 
0986539669 => 1.8Tr 
096.235.9669 => 1.6Tr 
0971.529669 => 1.5tr 
09677.09669 => 1.2Tr 
0962.01.9696 => 2Tr 
0962.15.9696 => 2Tr 
0962.51.9696 => 2Tr 
0962.50.9696 => 2Tr 
09.6264.9696 => 1.5Tr 
09.6270.9696 => 1.4tR 
0964.30.9696 => 1.1tR 
0973.05.8338 => 850K 
097.249.8338 => 750k 
0965.34.8338 => 700K 
0971.638338 => 2.2Tr 
0965.26.8338 => 2.2Tr 
0965.788.338 => 1.3Tr 
0971.85.8338 => 1.2Tr 
0961.20.3883 => 950K 
0972.67.3883 => 800k 
096.257.3883 => 750k 
0971.32.3883 => 1.8Tr 
096.79.38838 => 1.5Tr 
097.161.3883 => 1.2Tr 
0973.066.336 => 1.2Tr 
0985.24.3663 => 600K 
097.114.3663 => 550K 
0967.05.3663 => 550K 
09.6708.3663 => 450K 
097.131.6336 => 950K 
0976.85.1881 => 850K 
0965.72.1881 => 600K 
0976.30.1881 => 600K 
0965.33.1881 => 2Tr 
0965.13.1881 => 1Tr 
0969.15.1881 => 1Tr 
0963.00.1881 => 1.2Tr 
0967.03.8118 => 650K 
096.550.9339 => 850K 
0971.88.9339 => 2Tr 
09750.93339 => 950K 
09696.09339 => 1.8Tr 
0971.05.3993 => 650K 
0962.54.3993 => 500K 
097.119.2992 => 750K 
0981.46.2992 => 550K 
0965.81.9229 => 600K 
096.551.9229 => 600K 
0965.23.9229 => 600K 
0965.37.9229 => 550K 
09.654.29229 => 450K 
0962.71.9229 => 350K 
09669.70990 => 1.1Tr 
09.6839.0880 => 800K 
0963.92.0880 => 550K 
096653.5995 => 700K 
096.441.5995 => 350K 
0965.40.9559 => 500K 
0961.09.6556 => 750K 
0971.29.2882 => 800K 
096.11.23332 => 750K 
09620.56665 => 650K 
0981.30.7997 => 650K 
096.77.16661 => 550K 
0989.51.0110 => 500K 
0961.03.6776 => 400K 
097.880.1551 => 350K 
0975.38.1331 => 350K 
0967.44.5335 => 350K 
0.97497.3443 => 350K 
0964.50.7887 => 350K 
0963.84.5775 => 350K 
0962.87.5005 => 300K 
0962.37.2442 => 250K 
0963.24.3003 => 250K 
0968.71.3443 => 250K 
0965.49.2442 => 250K 
098889.0220 => 1Tr 
0986.177.997 => 1Tr 

SOI GƯƠNG 

0968.392.293 => 1.2Tr 
097.1916196 => 950K 
09.61988916 => 850K 
0961.239.932 => 850K 
0971.58.22.58 => 750K 
0971.65.33.65 => 650K 
0962.906.069 => 600K 
0971.975.795 => 600K 
0967.901.091 => 550K 
0961.962269 => 2.5T 
0971.689896 => 2.3Tr 
0971.823.238 => 1Tr 
0966.385583 => 1.9Tr 
0971.960069 => 1.7Tr 
0961.653.356 => 1.6Tr 
0971.381.183 => 1.6Tr 
0966.183.381 => 1.5Tr 
0961.328.238 => 1.5Tr 
0961.283.328 => 1.5Tr 
0971.695.596 => 1.5Tr 
0961.690096 => 1.3Tt 
0961.318.138 => 1.3Tr 
0971.690.096 => 1.3tr 
0971.396.693 => 1.3Tr 
0971.653.356 => 1.3Tr 
0971.830.038 => 1.3Tr 
0981.983.893 => 1.2Tr 
0971.598.895 => 1.2Tr 
0971.659.956 => 1.2Tr 
0971.362.263 => 1.1Tr 
0961.91.00.91 => 800K 
0971.985.598 => 1.1Tr 
0963.876.687 => 850K Sảnh tiến 096.1223679 => 2.2Tr 
0965.122569 => 850K 
0965.135569 => 850K 
0965.135669 => 850K 
0961.001269 => 850K 
097.1113556 => 750K 
097.1244599 => 650K 
0961.011229 => 600K 
0972.112566 => 600K 
0962.055589 => 1.8tr 
0963.055589 => 1.8tr 
0965.005889 => 1.6tr 
0961.023889 => 1.6Tr 
0968.122389 => 1.3Tr 
0973.022269 => 850K 
097.1445569 => 600K 
096.1146669 => 1.1Tr 

Lộc Phát, thần tài 

0982.68.90.86 => 850K 
09.61.62.65.39 => 850K 
09.61.62.65.86 => 850K 
0961.702.868 => 800K 
09.717.04688 => 800K 
098.171.1386 => 800K 
0971.06.1386 => 800K 
09.717.04686 => 700K 
09.7171.6366 => 700K 
09.717.161.86 => 700K 
09.7171.6386 => 700K 
0.969.151.868 => 6Tr 
0967.02.8388 => 650K 
098.202.9386 => 650K 
096.474.1568 => 600K 
09.7171.6986 => 600K 
01633.19.8668 => 600K 
0962.215.386 => 550K 
0965.972.986 => 550K 
0971.68.07.86 => 500K 
0985.115688 => 5.5Tr 
096.1235668 => 5.2Tr 
0981.86.98.86 => 4.5Tr 
0971.86.58.86 => 3Tr 
0981.151.686 => 3.5Tr 
0981.055568 => 3.3Tr 
0971.11.06.86 => 2Tr 
0971.323.886 => 2Tr 
0971.58.58.86 => 2.6Tr 
0971.86.39.68 => 2.6Tr 
0969.71.3388 => 2.3Tr 
0975.001688 => 2.2Tr 
096.313.6986 => 850k 
097.151.1386 => 1Tr 
0981.70.9988 => 1.8Tr 
0971.292.886 => 1.8Tr 
096.609.8838 => 1.5Tr 
0971.38.31.38 => 1.5Tr 
0981.05.1568 => 1.5Tr 
096906.1568 => 1.5Tr 
0967.065686 => 1.5Tr 
0965.103.668 => 1.3Tr 
096.305.1668 => 1.3Tr 
096.9955.386 => 1.3Tr 
0973.568.539 => 1.3Tr 
0971.38.31.39 => 700K 
0962.983.386 => 1.1Tr 

Sim Độc 

098.575.4404 => 800K 
096.595.1113 => 750K 
0981.96.1113 => 750K 
0985.71.4404 => 700K 
098.151.0007 => 650K 
0962.207.007 => 650K 
096105.0007 => 600K 
0965.606.113 => 600K 
0968.312.113 => 500K 
0981.650.113 => 400K 
0984.867.113 => 300K 
0962.133113 => 2.5Tr 
0988.19.4404 => 1Tr 
098.969.0113 => 1Tr 
0972.49.51.53 => 1Tr 
096866.4404 => 1.8Tr 
0983.151.113 => 1.5Tr 
09.6113.4113 => 1.2Tr 
0986.53.13.78 => 650K 
097.11.00.478 => 550K 
0972.309.053 => 350K 
0963.89.4404 => 850K 

Năm Sinh 

096.111.8884 => 2.8Tr 
0935.6.1.1996 => 1.8Tr 
0935.9.5.1993 => 2.5Tr 
0936.2.9.1997 => 1.8Tr 
0906.6.5.1994 => 1.8Tr 
0903.2.1.1998 => 1.6Tr 
090.22.1.1997 => 2Tr 
0902.70.1995 => 1.5Tr 
0988.5.2.2008 => 1.8Tr 
098.7.05.2010 => 1Tr 
0965.26.1967 => 600K 
0985.90.91.96 => 750K 
0963.99.93.97 => 750K 
0969.95.90.95 => 750K 
0.969.717.595 => 600K 
09.717.161.89 => 600K 
0985.73.73.90 => 550K 
097.3579.097 => 500K 
0971.383.090 => 500K 
0976.90.53.90 => 250K 
0969.490.198 => 250K 
0964.1994.93 => 250K 
0962.560.595 => 250K 
0981.959.198 => 1Tr 
0977.43.1981 => 1Tr 
0971.09.02.92 => 1.6Tr 
09.82.89.89.84 => 1.5tr 
0971.20.2012 => 1.2Tr 
0971.403.499 => 350K 
0987.402.099 => 350K 
0981.062.799 => 350K 
0981.304.099 => 350K 
0971.305.499 => 350K 
0971.520.599 => 350K 
0981.046.099 => 350K 
0971.395.099 => 350K 
0971.415.199 => 350K 
0981.574.199 => 350K 
0981.069.499 => 350K 
0971.384.799 => 350K 
097.1317.199 => 350K 
0971.491.799 => 350K 
0981.642.099 => 350K 
0971.394.799 => 350K 
0981.330.499 => 350K 
0971.428.199 => 350K 
0981.436.399 => 350K 
0981.428.099 => 350K 
0981.378.099 => 350K 
097.151.3299 => 350K 
0981.076.099 => 350K 
0971.387.199 => 350K 
0981.324.799 => 350K 
0981.528.099 => 350K 

Số 10 số khác nhau 


Sim 10 số khác nhau từ 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9 không trùng số nào >> quá độc và khó tìm
Với những số tam hoa tứ quý lộc phát thì rất dễ tìm được nhưng với số cả dãy là 10 số khác nhau thì tìm được không phải dễ!

0.9.7.1.5.4.2.3.6.8 => 2.8Tr 
0.9.8.1.7.4.5.6.3.2 => 650K 
0.9.7.5.2.1.8.4.6.3 => 650K 

Số chỉ 3 phím 0.6.9

0969669060 => 1.6Tr 
0969960060 => 1.4Tr 

Đầu 01 

01689.51.1368 => 450K 
01636.17.8668 => 450K 
01695.73.5555 => 2.3Tr 
0169.585.1888 => 1Tr 
01633.95.1111 => 1.8Tr 

Số đẹp tổng hợp 

09647.01222 => 1.1Tr 
0983.756.000 => 1Tr 
096.881.5000 => 850K 
098.151.3000 => 850K 
0971.82.5000 => 600K 
0971.585.818 => 950K 
09.61.62.65.85 => 850K 
0961.330.030 => 700K 
0961.83.21.83 => 650K 
0985.219.220 => 650K 
0967.030.858 => 650K 
097.1998.569 => 800K 
0966.585.169 => 600K 
098.1993.269 => 600K 
097.193.2269 => 500K 
0971.83.06.83 => 550K 
0971.38.31.36 => 550K 
0.981.891.081 => 500K 
0972.060.020 => 450K 
09.7171.6606 => 350K 
09.7171.6489 => 350K 
09.7171.6389 => 350K 
09.7171.6863 => 350K 
09.7171.6289 => 350K 
0961.85.58.85 => 2.2Tr 
0963.98.78.89 => 1Tr 
0962.131.838 => 1Tr 
0971.196.896 => 1.3Tr 
0971.960.669 => 600K 


LIÊN HỆ Mr: Toàn

098.939.1111

Giao dịch uy tín - nhanh gọn - Toàn quốc - Giá gốc- Không trung gian - Vào tên chính chủ.
* cách thức giao dịch :
+Ở hà nội người mua qua lấy sim trực tiếp tại cửa hàng thôn Đông Bầu Kim Chung Đông Anh Hà Nội, hoặc giao dịch tại bến xe Nam Thăng Long, người mua muốn ship tận nơi thì chịu phí xe ôm theo thỏa thuận
+Ở tỉnh xa có thể nhờ người quen giao dịch hộ hoặc check thông tin địa chỉ,số điện thoại để có thể yên tâm về uy tín của mình rồi chuyển tiền qua
BIDV: 1251.0000.340680_ Chủ tài khoản : Đinh Văn Toàn
Vietcombank: 04.910000.61868_ Chủ tài khoản : Đinh Văn Toàn

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
700.000
Vào shop toandv7 để xem thêm sản phẩm