Quay lại

Thanh lý áo thun teen giá cực rẻ ngoài ra mua 10 tặng 1

  • 1913760
  • 12:53 07/01/14 Hồ Chí Minh
  • 223

cỏ 4 lá shop


Thanh lý áo thun teen giá cực rẻ ngoài ra mua 10 tặng 1 Ảnh số 30807660


Thanh lý áo thun teen giá cực rẻ ngoài ra mua 10 tặng 1 Ảnh số 30807643



hien bận wa nên tạm ngừng kinh doanh nên shop quyết định xả hàng toàn bộ cơ hội có 1 ko 2 nhé moi người  hơn 1000 sản phẩm mấy trăm mẩu hàng nên shop chưa  up toàn bô sản phẩm mọi người theo dõi có ji nhắn mình nếu sản phẩm chưa có giá nhé 

 


vào blog để xem sản phẫm nhé   


http://co4lashop.blogspot.com/



 


Aó thun teen siêu giả giá   

hien bận wa nên tạm ngừng kinh doanh nên shop quyết định xả hàng toàn bộ cơ hội có 1 ko 2 nhé moi người  hơn 1000 sản phẩm mấy trăm mẩu hàng nên shop chưa  up toàn bô sản phẩm mọi người theo dõi có ji nhắn mình nếu sản phẩm chưa có giá nhé 

 


vào blog để xem sản phẫm nhé   


http://co4lashop.blogspot.com/



 


85k chỉ còn 75k =======> ngoài ra mua 10 tặng 1
Ảnh số 1: XH - Giá: 75.000Ảnh số 1: XH - Giá: 75.000
Ảnh số 2: XH - Giá: 75.000Ảnh số 2: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 3: XH - Giá: 75.000Ảnh số 3: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 4: XH - Giá: 75.000Ảnh số 4: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 5: XH - Giá: 75.000Ảnh số 5: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 7: XH - Giá: 75.000Ảnh số 7: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 10: XH - Giá: 75.000Ảnh số 10: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 11: XH - Giá: 75.000Ảnh số 11: XH - Giá: 75.000
Ảnh số 12: XH - Giá: 75.000Ảnh số 12: XH - Giá: 75.000
Ảnh số 13: XH - Giá: 75.000Ảnh số 13: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 14: XH - Giá: 75.000Ảnh số 14: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 15: XH - Giá: 75.000Ảnh số 15: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 16: XH - Giá: 75.000Ảnh số 16: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 17: XH - Giá: 75.000Ảnh số 17: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 18: XH - Giá: 75.000Ảnh số 18: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 19: XH - Giá: 75.000Ảnh số 19: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 20: XH - Giá: 75.000Ảnh số 20: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 21: XH - Giá: 75.000Ảnh số 21: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 22: XH - Giá: 75.000Ảnh số 22: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 23: XH - Giá: 75.000Ảnh số 23: XH - Giá: 75.000

Ảnh số 24: XH - Giá: 75.000Ảnh số 24: XH - Giá: 75.000


còn nhiu mẩu mọi người ghé blog để xem nhé 

http://co4lashop.blogspot.com/

75k chỉ còn 65k =======> ngoài ra mua 10 tặng 1

Ảnh số 6: XH - Giá: 65.000Ảnh số 6: XH - Giá: 65.000

Ảnh số 8: XH - Giá: 65.000Ảnh số 8: XH - Giá: 65.000

Ảnh số 9: XH - Giá: 65.000Ảnh số 9: XH - Giá: 65.000

Ảnh số 25: XH - Giá: 65.000Ảnh số 25: XH - Giá: 65.000


Ảnh số 26: XH - Giá: 65.000Ảnh số 26: XH - Giá: 65.000


Ảnh số 27: XH - Giá: 65.000Ảnh số 27: XH - Giá: 65.000


Ảnh số 28: XH - Giá: 65.000Ảnh số 28: XH - Giá: 65.000


Ảnh số 29: XH - Giá: 65.000Ảnh số 29: XH - Giá: 65.000


Ảnh số 30: XH - Giá: 65.000Ảnh số 30: XH - Giá: 65.000


Ảnh số 31: XH - Giá: 65.000Ảnh số 31: XH - Giá: 65.000


ngoài ra xem thêm những mặt hàng khác tại blog nhé 

http://co4lashop.blogspot.com/


630/25/2 huỳnh tấn phát phường tân phú quận 7


yahoo: cobala8812

DT or viber: 0909996640 

viber (nt thoai mái nhé)


facebook: www.facebook.com/ShopCoBonLa




Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
65.000 80.000
Vào shop cobala8812 để xem thêm sản phẩm