Quay lại

Hiền Hà shop :Đã cập nhập thêm nhiều mẫu mới So HOt... cúp ngực , đầm , áo ren , sơ mi.....

  • 1555611
  • 23:33 22/02/13 Hải Phòng
  • 1715

Shop Hiền Hà rất vui được phục vụ các gái 

 

Shop không cần phải giới thiệu nhiều các bạn hãy tới tận nơi để thử hàng và đánh giá chất lượng nhé


                                          Ảnh số 2: ren Đăng Thư - Giá: 120.000

 

Vô vàn các mẫu mới được cập nhập nhưng mình chưa kịp up lên enbac .Nếu thật sự yêu quý shop các bạn hãy add fb mình để kip theo dõi các mẫu mới nhé 


FB : Vào phần tìm kiếm gõ : conang_yeuchang_muonmang@yahoo.com(Hien Ha )


Tri ân khách hàng:Shop -bán onl ở nhà vì thế nên giá sẽ thấp hơn những nơi khác 


        - khi mua hàng với số lượng từ 3 trở lên bạn sẽ được giảm giá

 

        - khi đã là khách quen các bạn sẽ được giảm giá dù mua 1 bộ đồ


 ( Vì shop đã để giá sát gốc nên nếu giảm thì giảm được từ 10k - 20k )


       Dưới đây là sản phẩm ( Khi có chương trình khuyến mãi các bạn hãy đến nhah nhé)


Ảnh số 32: Ren - Giá: 170.000 Ảnh số 32: Ren - Giá: 170.000 Ảnh số 32: Ren - Giá: 170.000 


Ảnh số 37: Vay cờ Mỹ - Giá: 170.000 Ảnh số 37: Vay cờ Mỹ - Giá: 170.000 Ảnh số 37: Vay cờ Mỹ - Giá: 170.000 


Ảnh số 36: 123123 - Giá: 123.123 Ảnh số 36: 123123 - Giá: 123.123 Ảnh số 36: 123123 - Giá: 123.123 


Ảnh số 35: 123123 - Giá: 123.123 Ảnh số 35: 123123 - Giá: 123.123 Ảnh số 35: 123123 - Giá: 123.123 


Ảnh số 34: Ao ren - Giá: 180.000 Ảnh số 34: Ao ren - Giá: 180.000 Ảnh số 34: Ao ren - Giá: 180.000 


Ảnh số 33: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 33: Đầm - Giá: 220.000  Ảnh số 33: Đầm - Giá: 220.000 


Ảnh số 31: 123123 - Giá: 123.123 Ảnh số 31: 123123 - Giá: 123.123 Ảnh số 31: 123123 - Giá: 123.123


Ảnh số 30: Váy - Giá: 180.000 Ảnh số 30: Váy - Giá: 180.000 Ảnh số 30: Váy - Giá: 180.000


Ảnh số 29: Jum - Giá: 220.000 Ảnh số 29: Jum - Giá: 220.000 Ảnh số 29: Jum - Giá: 220.000 


Ảnh số 28: Đầm - Giá: 210.000 Ảnh số 28: Đầm - Giá: 210.000 Ảnh số 28: Đầm - Giá: 210.000 


Ảnh số 27: cúp khuy sắt - Giá: 150.000 Ảnh số 27: cúp khuy sắt - Giá: 150.000 Ảnh số 27: cúp khuy sắt - Giá: 150.000


Ảnh số 26: sơ mi - Giá: 123.123 Ảnh số 26: sơ mi - Giá: 123.123 Ảnh số 26: sơ mi - Giá: 123.123


Ảnh số 25: Quần chất treg loại 1 - Giá: 270.000 Ảnh số 25: Quần chất treg loại 1 - Giá: 270.000 Ảnh số 25: Quần chất treg loại 1 - Giá: 270.000 


Ảnh số 24: set cả bộ - Giá: 123.123 Ảnh số 24: set cả bộ - Giá: 123.123 Ảnh số 24: set cả bộ - Giá: 123.123 


Ảnh số 23: Đầm helen - Giá: 220.000 Ảnh số 23: Đầm helen - Giá: 220.000 Ảnh số 23: Đầm helen - Giá: 220.000 


Ảnh số 22: sơ mi - Giá: 123.123 Ảnh số 22: sơ mi - Giá: 123.123 Ảnh số 22: sơ mi - Giá: 123.123 


Ảnh số 21: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 21: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 21: Đầm - Giá: 220.000


Ảnh số 20: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 20: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 20: Đầm - Giá: 220.000


Ảnh số 19: áo crotop da báo - Giá: 130.000 Ảnh số 19: áo crotop da báo - Giá: 130.000 Ảnh số 19: áo crotop da báo - Giá: 130.000


Ảnh số 18: Jum - Giá: 170.000 Ảnh số 18: Jum - Giá: 170.000 Ảnh số 18: Jum - Giá: 170.000 


Ảnh số 17: áo - Giá: 100.000 Ảnh số 17: áo - Giá: 100.000 Ảnh số 17: áo - Giá: 100.000 


Ảnh số 16: 123 - Giá: 111.111 Ảnh số 16: 123 - Giá: 111.111 Ảnh số 16: 123 - Giá: 111.111 


Ảnh số 15: đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 15: đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 15: đầm - Giá: 220.000 


Ảnh số 14: Crotop ren - Giá: 160.000 Ảnh số 14: Crotop ren - Giá: 160.000 Ảnh số 14: Crotop ren - Giá: 160.000 


Ảnh số 11: cẢ BỘ - Giá: 350.000 Ảnh số 11: cẢ BỘ - Giá: 350.000 Ảnh số 11: cẢ BỘ - Giá: 350.000


Ảnh số 10: Jum - Giá: 170.000 Ảnh số 10: Jum - Giá: 170.000 Ảnh số 10: Jum - Giá: 170.000 


Ảnh số 9: Váy - Giá: 180.000 Ảnh số 9: Váy - Giá: 180.000 Ảnh số 9: Váy - Giá: 180.000 


Ảnh số 7: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 7: Đầm - Giá: 220.000 Ảnh số 7: Đầm - Giá: 220.000 


Ảnh số 3: Đầm helen - Giá: 180.000 Ảnh số 3: Đầm helen - Giá: 180.000 [5


Ảnh số 2: ren Đăng Thư - Giá: 120.000 Ảnh số 2: ren Đăng Thư - Giá: 120.000 Ảnh số 2: ren Đăng Thư - Giá: 120.000 


Ảnh số 38: Jum cải ren chất Tuyết mưa - Giá: 250.000 Ảnh số 38: Jum cải ren chất Tuyết mưa - Giá: 250.000 Ảnh số 38: Jum cải ren chất Tuyết mưa - Giá: 250.000 


Ảnh số 39: Quần sóc - Giá: 240.000 Ảnh số 39: Quần sóc - Giá: 240.000 Ảnh số 39: Quần sóc - Giá: 240.000 


Ảnh số 40: Váy kẻ sọc - Giá: 170.000 Ảnh số 40: Váy kẻ sọc - Giá: 170.000 Ảnh số 40: Váy kẻ sọc - Giá: 170.000 


Ảnh số 41: quần tregging - Giá: 270.000 Ảnh số 41: quần tregging - Giá: 270.000 Ảnh số 41: quần tregging - Giá: 270.000 


Ảnh số 42: áo bur - Giá: 170.000 Ảnh số 42: áo bur - Giá: 170.000 Ảnh số 42: áo bur - Giá: 170.000


Ảnh số 43: đầm - Giá: 200.000 Ảnh số 43: đầm - Giá: 200.000 Ảnh số 43: đầm - Giá: 200.000 


Ảnh số 44: Set bộ Ngoc Trih - Giá: 450.000 Ảnh số 44: Set bộ Ngoc Trih - Giá: 450.000 Ảnh số 44: Set bộ Ngoc Trih - Giá: 450.000 


Ảnh số 45: ĐÂm sọc kẻ giot lệ lưng - Giá: 180.000 Ảnh số 45: ĐÂm sọc kẻ giot lệ lưng - Giá: 180.000 Ảnh số 45: ĐÂm sọc kẻ giot lệ lưng - Giá: 180.000 


Ảnh số 46: áo rớt vai - Giá: 180.000 Ảnh số 46: áo rớt vai - Giá: 180.000 Ảnh số 46: áo rớt vai - Giá: 180.000


Ảnh số 47: sơ mi chấm bi - Giá: 180.000 Ảnh số 47: sơ mi chấm bi - Giá: 180.000 Ảnh số 47: sơ mi chấm bi - Giá: 180.000 


Ảnh số 48: set cả bộ - Giá: 250.000 Ảnh số 48: set cả bộ - Giá: 250.000 Ảnh số 48: set cả bộ - Giá: 250.000 


Ảnh số 49: jum cải ren - Giá: 250.000 Ảnh số 49: jum cải ren - Giá: 250.000 Ảnh số 49: jum cải ren - Giá: 250.000 

 


Ảnh số 50: jum hỏ lưng - Giá: 240.000 Ảnh số 50: jum hỏ lưng - Giá: 240.000 Ảnh số 50: jum hỏ lưng - Giá: 240.000 


Ảnh số 51: áo jean cải beo - Giá: 210.000 Ảnh số 51: áo jean cải beo - Giá: 210.000 Ảnh số 51: áo jean cải beo - Giá: 210.000 


Ảnh số 52: áo xe lưng - Giá: 180.000 Ảnh số 52: áo xe lưng - Giá: 180.000 Ảnh số 52: áo xe lưng - Giá: 180.000 


Ảnh số 53: áo - Giá: 180.000 Ảnh số 53: áo - Giá: 180.000 Ảnh số 53: áo - Giá: 180.000 


Ảnh số 54: sơ mi cổ truh - Giá: 180.000 Ảnh số 54: sơ mi cổ truh - Giá: 180.000 Ảnh số 54: sơ mi cổ truh - Giá: 180.000 


Ảnh số 55: jean dáng dài - Giá: 210.000 Ảnh số 55: jean dáng dài - Giá: 210.000 Ảnh số 55: jean dáng dài - Giá: 210.000 


Ảnh số 56: set cúp ngưc va sóc NT - Giá: 270.000 Ảnh số 56: set cúp ngưc va sóc NT - Giá: 270.000 Ảnh số 56: set cúp ngưc va sóc NT - Giá: 270.000 


Ảnh số 57: sơ mi - Giá: 190.000 Ảnh số 57: sơ mi - Giá: 190.000 Ảnh số 57: sơ mi - Giá: 190.000 
 
Mình rất bận nên không có thời gian onl nhiều MuỐN xem hàng các bạn hãy gọi cho mình hoăc đến nhà mình nhé , trước khi đến gọi cho mình


Mình không nhận mặc cả vì thế tất cả những pm măc cả hay nhắn tin mình đều ko trả lời mog các bạn thông cảm 


Không nhận Sms Trừ khi gọi mình không nghe máy các bạn hãy để lại sms mình sẽ trl


Thuận mua vừa bán nên các gái hãy xem hàng kĩ nha 


Hàng mới sẽ về hàng tuần 


ĐÊr tiện theo dõi các bạn hãy add fb mình nhé 

 


ĐIA Chỉ : 31/315 Đà Nẵng , Ngô Quyền , Hải phòng


SỐ ĐT : 0934090793

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
150.000
Vào shop 0906162481 để xem thêm sản phẩm