Quay lại

Sim kẹp tư mobi vip hot 01222227799,01222339988 khuyến mãi giảm 40%

  • 1541825
  • 11:09 23/01/13 Toàn quốc
  • 543

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Tuyên - 0902.226.775, 

giảm giá 40% trên giá bán tất cả các loại sim tại siêu thị sim chúng tôi kể từ ngày 01/06/2013

 Trung tâm sim số đẹp Trịnh Tuyên, đầy đủ các loại sim mobi đẹp, phục vụ giao sim tận nhà

 

Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH
012.22.22.77.99 8.000.000 HN  012.22.33.33.99 7.000.000 HN  012.22.33.88.99 7.000.000 HN 
012.22.33.33.88 6.000.000 HN  012.22.22.33.99 6.000.000 HN  012.22.33.33.66 4.000.000 HN 
012.22.22.99.88 4.000.000 HN  012.22.33.77.99 4.000.000 HN  012.22.22.33.88 3.500.000 HN 
012.22.22.55.99 3.500.000 HN  012.22.22.44.66 3.000.000 HN  012.22.33.33.77 3.000.000 HN 
012.22.33.33.55 3.000.000 HN  012.22.33.77.66 3.000.000 HN  012.22.33.99.66 2.500.000 HN 
012.22.33.99.88 2.500.000 HN  012.22.33.11.33 2.500.000 HN  012.22.33.11.55 2.200.000 HN 
012.22.33.11.66 2.200.000 HN  012.22.33.11.99 2.200.000 HN  012.22.22.11.99 2.200.000 HN 
012.22.22.11.66 2.200.000 HN  012.22.22.44.88 2.000.000 HN  012.22.22.44.99 2.000.000 HN 
012.22.22.77.55 2.000.000 HN  012.22.33.33.44 2.000.000 HN  012.22.22.99.66 2.000.000 HN 
012.22.22.44.55 2.000.000 HN  012.22.22.88.33 2.000.000 HN  012.22.33.99.33 2.000.000 HN 
012.22.33.55.33 2.000.000 HN  012.22.33.66.55 2.000.000 HN  012.22.22.00.66 1.900.000 HN 
012.22.22.00.33 1.800.000 HN  012.22.22.11.55 1.800.000 HN  012.22.33.00.55 1.800.000 HN 
012.22.33.00.66 1.800.000 HN  012.22.33.00.99 1.800.000 HN  012.22.33.44.33 1.800.000 HN 
012.22.22.00.11 1.700.000 HN  012.22.22.11.33 1.600.000 HN  012.22.22.00.44 1.600.000 HN 
012.22.22.33.00 1.500.000 HN  012.22.22.33.11 1.500.000 HN  012.22.22.77.66 1.500.000 HN 
012.22.22.66.55 1.500.000 HN  012.22.22.66.11 1.500.000 HN  012.22.22.66.33 1.500.000 HN 
012.22.33.00.88 1.500.000 HN  012.22.22.99.55 1.500.000 HN  012.22.22.99.77 1.500.000 HN 
012.22.22.88.77 1.500.000 HN  012.22.22.99.11 1.500.000 HN  012.22.33.66.33 1.500.000 HN 
012.22.33.77.55 1.500.000 HN  012.22.33.88.55 1.500.000 HN  012.22.33.99.55 1.500.000 HN 
012.22.33.11.00 1.350.000 HN  012.22.33.33.11 1.300.000 HN  012.22.22.88.55 1.300.000 HN 
012.22.22.88.11 1.300.000 HN  012.22.33.00.11 1.300.000 HN  012.22.22.55.11 1.300.000 HN 
012.22.22.55.33 1.300.000 HN  012.22.22.77.11 1.300.000 HN  012.22.22.77.33 1.300.000 HN 
012.22.33.99.22 1.300.000 HN  012.22.33.99.44 1.300.000 HN  012.22.33.77.33 1.300.000 HN 
012.22.33.44.22 1.200.000 HN  012.22.33.66.22 1.200.000 HN  012.22.33.55.11 1.200.000 HN 
012.22.33.55.44 1.200.000 HN  012.22.22.77.00 1.200.000 HN  012.22.22.88.00 1.200.000 HN 
012.22.22.55.00 1.200.000 HN  012.22.22.44.77 1.200.000 HN  012.22.22.00.55 1.200.000 HN 
012.22.22.00.77 1.200.000 HN  012.22.33.00.44 1.200.000 HN  012.22.22.99.44 1.200.000 HN 
012.22.33.11.22 1.200.000 HN  012.22.33.44.00 1.200.000 HN  012.22.33.44.11 1.000.000 HN 
012.22.33.11.44 1.000.000 HN  012.22.33.11.77 1.000.000 HN  012.22.22.99.00 1.000.000 HN 
012.22.22.11.77 1.000.000 HN  012.22.22.44.00 1.000.000 HN  012.22.22.44.11 1.000.000 HN 
012.22.22.55.44 1.000.000 HN  012.22.22.66.44 1.000.000 HN  012.22.22.77.44 1.000.000 HN 
012.22.33.66.00 1.000.000 HN  012.22.33.66.11 1.000.000 HN  012.22.33.55.22 1.000.000 HN 
012.22.33.55.00 1.000.000 HN  012.22.33.66.44 1.000.000 HN  012.22.33.77.44 1.000.000 HN 
012.22.33.77.00 1.000.000 HN  012.22.33.99.00 1.000.000 HN  012.22.33.99.11 1.000.000 HN 
012.22.33.88.77 1.000.000 HN  012.22.33.88.00 1.000.000 HN  012.22.33.88.11 1.000.000 HN 
012.22.33.88.22 1.000.000 HN  012.22.33.88.44 1.000.000 HN  012.22.33.77.11 900.000 HN 
012.66.44.33.44 800.000 SG  012.66.44.33.99 800.000 SG  012.22.33.00.77 800.000 HN 
012.22.33.00.22 700.000 HN  012.66.44.33.55 700.000 SG  012.66.44.33.22 700.000 SG 
012.66.44.22.99 700.000 SG  012.66.44.22.88 650.000 SG  012.66.44.11.44 650.000 SG 
012.66.44.11.99 650.000 SG  012.66.44.11.66 650.000 SG  012.66.44.33.77 600.000 SG 
012.66.44.33.11 600.000 SG  012.66.44.22.11 600.000 SG  012.66.44.22.33 600.000 SG 
012.66.44.00.77 600.000 SG  012.66.44.33.00 600.000 SG  012.66.44.11.00 550.000 SG 
012.66.44.11.55 550.000 SG  012.66.44.11.33 500.000 SG  012.66.44.00.11 500.000 SG
012.66.44.00.33 500.000 SG


Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
500.000
Vào shop simtrinhtuyen để xem thêm sản phẩm