Quay lại

Giảm giá 40% tất cả sim mobi vip tại siêu thị sim chúng tôi

  • 1541076
  • 14:15 22/01/13 Toàn quốc
  • 302

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Tuyên - 0902.226.775 

Trung tâm sim số đẹp Trịnh Tuyên, 

giảm giá 40% trên giá bán tất cả các loại sim tại siêu thị sim chúng tôi kể từ ngày 01/06/2013

VPGD: số 24 ngõ 290 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

http://www.daugiasim.com/


Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH
0122222.88.66 10.000.000 HN  01213.333.999 9.000.000 HN  01213.333.888 8.000.000 HN 
012.22.22.77.99 8.000.000 HN  0126.635.8888 8.000.000 HN  012.22.33.33.99 7.000.000 HN 
012.22.33.88.99 7.000.000 HN  012.22.33.33.88 6.000.000 HN  01213.333.777 6.000.000 HN 
0126.640.9999 6.000.000 HN  012.22.22.33.99 6.000.000 HN  0126.637.8888 6.000.000 HN 
0126.640.8888 6.000.000 HN  0125.276.9999 6.000.000 HN  0126.630.9999 6.000.000 HN 
0126.631.8888 6.000.000 HN  0126.631.9999 6.000.000 HN  0126.632.8888 6.000.000 HN 
0126.632.9999 6.000.000 HN  0127.260.9999 6.000.000 HN  01258.69.69.69 6.000.000 SG 
0125.869.8888 6.000.000 SG  01263.333.336 6.000.000 SG  01263.333.666 6.000.000 SG 
01263.333.888 6.000.000 SG  01263.333.999 6.000.000 SG  0126.634.8888 5.000.000 HN 
0127.495.9999 5.000.000 HN  01213.333.666 5.000.000 HN  01222.229.229 5.000.000 HN 
0122222.89.99 4.000.000 HN  012.22.33.33.66 4.000.000 HN  012.22.22.99.88 4.000.000 HN 
012.22.33.77.99 4.000.000 HN  0122233.88.66 4.000.000 HN  0121333.33.39 4.000.000 HN 
01213.33.33.99 3.500.000 HN  012.22.22.33.88 3.500.000 HN  012.22.22.55.99 3.500.000 HN 
0122222.38.38 3.000.000 HN  01222.223.999 3.000.000 HN  012.22.22.44.66 3.000.000 HN 
0122222.33.39 3.000.000 HN  01222.220.220 3.000.000 HN  0932.33.00.55 3.000.000 HN 
01213.333.338 3.000.000 HN  01213.33.33.88 3.000.000 HN  012.22.33.77.66 3.000.000 HN 
012.22.33.33.77 3.000.000 HN  01222.333.338 3.000.000 HN  012.22.33.33.55 3.000.000 HN 
0122222.82.82 3.000.000 HN  0122322.66.88 3.000.000 HN  01223.22.88.99 3.000.000 HN 
0122336.66.88 3.000.000 HN  01263.33.66.99 3.000.000 SG  0122222.33.79 2.600.000 HN 
01272.179.179 2.500.000 HN  0122222.38.39 2.500.000 HN  0122222.89.98 2.500.000 HN 
0122222.88.89 2.500.000 HN  01222.228.882 2.500.000 HN  0122233.39.39 2.500.000 HN 
012.22.33.11.33 2.500.000 HN  0122233.79.79 2.500.000 HN  012.22.33.99.66 2.500.000 HN 
012.22.33.99.88 2.500.000 HN  01223.33.11.33 2.500.000 HN  01223.33.11.66 2.500.000 HN 
01223.33.11.99 2.500.000 HN  01223.33.22.66 2.500.000 HN  01223.33.22.88 2.500.000 HN 
0122337.79.79 2.500.000 HN  01226.36.37.38 2.500.000 HN  0122727.27.28 2.500.000 HN 
0122727.28.28 2.500.000 HN  0122727.39.39 2.500.000 HN  01263.35.35.35 2.500.000 SG 
01216.35.35.35 2.500.000 SG  01263.40.40.40 2.200.000 SG  0126338.88.99 2.200.000 SG 
01223.33.22.55 2.200.000 HN  0122233.88.86 2.200.000 HN  012.22.33.11.55 2.200.000 HN 
012.22.33.11.66 2.200.000 HN  012.22.33.11.99 2.200.000 HN  01222.228.388 2.200.000 HN 
01222.226.661 2.200.000 HN  0122222.63.63 2.200.000 HN  0122222.65.56 2.200.000 HN 
01222.226.616 2.200.000 HN  01222.223.555 2.200.000 HN  012.22.22.11.66 2.200.000 HN 
012.22.22.11.99 2.200.000 HN  01222.223.338 2.000.000 HN  01272.60.60.60 2.000.000 HN 
01219.22.22.88 2.000.000 HN  01213.33.33.55 2.000.000 HN  01213.33.33.22 2.000.000 HN 
01213.33.33.11 2.000.000 HN  01213.333.335 2.000.000 HN  01213.333.336 2.000.000 HN 
01213.333.000 2.000.000 HN  01213.333.444 2.000.000 HN  01222.226.266 2.000.000 HN 
01222.223.666 2.000.000 HN  012.22.22.44.99 2.000.000 HN  012.22.22.44.55 2.000.000 HN 
012.22.22.44.88 2.000.000 HN  012.22.22.77.55 2.000.000 HN  01222.228.288 2.000.000 HN 
0122222.85.85 2.000.000 HN  01222.228.699 2.000.000 HN  012.22.22.88.33 2.000.000 HN 
01222.229.199 2.000.000 HN  0122222.93.39 2.000.000 HN  012.22.22.99.66 2.000.000 HN 
012.22.33.55.33 2.000.000 HN  012.22.33.33.44 2.000.000 HN  012.22.33.66.55 2.000.000 HN 
012.22.33.99.33 2.000.000 HN  01223.366.366 2.000.000 HN  01223.33.22.33 2.000.000 HN 
01223.33.22.99 2.000.000 HN  0122336.66.99 2.000.000 HN  0122322.88.66 2.000.000 HN 
01223.22.66.99 2.000.000 HN  01223.22.77.99 2.000.000 HN  01227.272.729 2.000.000 HN 
01227.272.272 2.000.000 HN  0122337.77.99 2.000.000 HN  012623.34567 2.000.000 SG 
01262.33.88.99 2.000.000 SG  01263.33.33.99 2.000.000 SG  01263.33.88.99 2.000.000 SG 
01215.233.999 2.000.000 SG  012.22.22.00.66 1.900.000 HN  01222.221.333 1.800.000 HN 
                 

 

 

 

 

 


Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
1.000.000
Vào shop simtrinhtuyen để xem thêm sản phẩm