Quay lại

Cho thuê váy Halloween, váy lolita, váy dạ hội, váy công chúa, váy cưới ngắn, váy phù dâu

  • 1132146
  • 09:58 26/10/11 Hà Nội
  • 13898

Ảnh số 1: váy prom - Giá: 500.550.000

váy phù dâu, váy phù dâu đẹp, thuê váy phù dâu, may váy phù dâu, váy phù dâu dài, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy prom, váy mặc đám cưới
TRƯỚC KHI QUA CÁC BẠN ALO NHA, MÌNH ĐI HỌC ĐI lÀM GIỜ GIẤC THẤT THƯỜNG LẮM

các bạn alo ngay để đặt trước váy đẹp nhé!ảnh chụp là ảnh thật 100% của sản phẩm. Lên ảnh nó long lanh nhưng ngoài đời có cái ko đc lung linh như thế vì cũ cũ rồi, nên cứ đến trớc xem trực tiếp nhé.

số 3/3 ngõ 116 đại từ, hoàng mai, hà nội 

phone: 0834567107

Bạn nào béo hay gầy nhom cứ yên tâm là váy mình sửa size đc hết từ xs cho đến L

Ảnh số 1: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 1: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 1: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 2: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 2: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 2: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 3: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 3: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 3: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 4: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 4: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 4: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 5: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 5: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 5: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 6: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 6: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 6: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 7: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 7: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 7: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 8: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 8: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 8: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 9: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 9: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 9: váy prom - Giá: 500.550.000

váy phù dâu, váy phù dâu đẹp, thuê váy phù dâu, may váy phù dâu, váy phù dâu dài, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy prom, váy mặc đám cưới

Ảnh số 10: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 10: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 10: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 11: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 11: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 11: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 12: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 12: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 12: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 13: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 13: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 13: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 14: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 14: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 14: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 15: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 15: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 15: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 16: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 16: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 16: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 17: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 17: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 17: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 18: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 18: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 18: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 19: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 19: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 19: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 20: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 20: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 20: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 21: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 21: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 21: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 22: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 22: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 22: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 23: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 23: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 23: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 24: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 24: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 24: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 25: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 25: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 25: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 26: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 26: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 26: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 27: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 27: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 27: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 28: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 28: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 28: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 29: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 29: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 29: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 30: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 30: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 30: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 31: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 31: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 31: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 32: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 32: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 32: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 33: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 33: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 33: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 34: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 34: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 34: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 35: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 35: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 35: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 36: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 36: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 36: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 37: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 37: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 37: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 38: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 38: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 38: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 39: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 39: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 39: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 40: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 40: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 40: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 41: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 41: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 41: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 42: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 42: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 42: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 43: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 43: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 43: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 44: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 44: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 44: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 45: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 45: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 45: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 46: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 46: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 46: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 47: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 47: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 47: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 48: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 48: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 48: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 49: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 49: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 49: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 50: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 50: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 50: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 51: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 51: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 51: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 52: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 52: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 52: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 53: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 53: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 53: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 54: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 54: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 54: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 55: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 55: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 55: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 56: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 56: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 56: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 57: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 57: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 57: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 58: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 58: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 58: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 59: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 59: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 59: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 60: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 60: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 60: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 61: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 61: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 61: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 62: váy prom, váy phù dâu - Giá: 500.550.000Ảnh số 62: váy prom, váy phù dâu - Giá: 500.550.000Ảnh số 62: váy prom, váy phù dâu - Giá: 500.550.000

Ảnh số 63: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 63: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 63: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 64: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 64: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 64: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 65: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 65: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 65: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 66: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 66: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 66: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 67: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 67: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 67: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 68: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 68: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 68: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 69: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 69: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 69: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 70: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 70: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 70: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 71: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 71: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 71: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 72: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 73: váy prom - Giá: 500.550.000 có 1 đội 6 váy này cho phù dâu

Ảnh số 74: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 74: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 74: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 75: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 75: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 75: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 76: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 76: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 76: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 77: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 77: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 77: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 78: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 78: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 78: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 79: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 79: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 79: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 80: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 80: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 80: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 81: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 81: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 81: váy prom - Giá: 500.550.000váy phù dâu, váy phù dâu đẹp, thuê váy phù dâu, may váy phù dâu, váy phù dâu dài, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy prom, váy mặc đám cưới

Ảnh số 82: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 82: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 82: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 83: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 83: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 83: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 84: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 84: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 84: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 85: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 85: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 85: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 86: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 86: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 86: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 87: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 87: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 87: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 88: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 88: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 88: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 89: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 89: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 89: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 90: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 90: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 90: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 91: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 91: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 91: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 92: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 92: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 92: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 93: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 93: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 93: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 94: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 94: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 94: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 95: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 95: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 95: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 96: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 96: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 96: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 97: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 97: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 97: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 98: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 98: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 98: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 99: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 99: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 99: váy prom - Giá: 500.550.000

Ảnh số 100: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 100: váy prom - Giá: 500.550.000Ảnh số 100: váy prom - Giá: 500.550.000

 váy phù dâu, váy phù dâu đẹp, thuê váy phù dâu, may váy phù dâu, váy phù dâu dài, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy prom, váy mặc đám cưới

http://www.facebook.com/vaydahoi

 http://www.facebook.com/vaydahoi2

 

Xem thêm nhiều mẫu tại đây!

 váy phù dâu, váy phù dâu đẹp, thuê váy phù dâu, may váy phù dâu, váy phù dâu dài, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy prom, váy mặc đám cưới


váy phù dâu, váy phù dâu đẹp, thuê váy phù dâu, may váy phù dâu, váy phù dâu dài, váy dạ hội, váy dự tiệc, váy prom, váy mặc đám cưới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
70.000 90.000
Vào shop xuanvipls để xem thêm sản phẩm