Đang tải dữ liệu ...

Bát Đĩa Gốm Sứ Long Phương

Giá bán: 35.500đ

Thông tin sản phẩm

Danh mục: Bát/ Đĩa

Liên hệ hỏi mua
Hỏi mua
Xem số ĐT
0914300030
Số nhà 10A - 150 Phố Yên Phụ - Q.Tây Hồ - Tp. Hà Nội.
Lưu lại tin này

Đĩa xoài sâu LP - ĐXS S3301

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn , hay gia đình.
• Giá     : 35.500
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 25 cm (Có thêm kích thước 30 cm - Giá: 51.000 VND;35 cm - Giá: 58.000 VND; 40cm - Giá: 68.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐXS S3301

Ảnh số 2 

Đĩa xoài nông LP - ĐXN S3322

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 12.500
• Điều kiện     : Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 22 cm (Có thêm kích thước 25cm - Giá: 19.500 VND; 27 cm - Giá: 19.500 VND; 30 cm - Giá: 24.500 VND;32 cm - Giá:  24.500 VND;35 cm - Giá: 34.000 VND; 37 cm - Giá:34.000 VND; 40 cm - Giá: 58.500 VND; 42 cm - Giá: 58.500 VND; 45 cm - Giá: 75.500 VND; 50 cm - Giá: 100.000 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:   LP - ĐXN S3322

Ảnh số 1 

Đĩa vuông LP - ĐV S3717

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 30.000
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 17 cm (Có thêm kích thước 20 cm - Giá: 36.500 VND;22 cm - Giá: 42.000 VND; 25 cm - Giá: 54.000 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐV S3717

Ảnh số 3 

Đĩa thuyền LP - ĐT S3620

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 18.500
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 20cm (Có thêm kích thước 25 cm - Giá: 25.500 VND;30 cm - Giá: 29.500 VND; 35 cm - Giá: 38.000 VND; 40 cm - Giá: 44.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐT S3620

Ảnh số 4 

Đĩa Bô Đê - LP.ĐBĐ S3942

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 33.000
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 23cm (Có thêm kích thước 32cm - Giá: 49.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm: LP.ĐBĐ S3942

Ảnh số 5 

Đĩa Sò LP - ĐSO S3809

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 6.000
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 9 cm (Có thêm kích thước 11.5 cm - Giá: 8.000 VND;13 cm - Giá: 13.500 VND; 16 cm - Giá: 16.500 VND; 18 cm - Giá: 21.000 VND; 22 cm - Giá: 41.000 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐSO S3809

Ảnh số 6 

Đĩa sâu LP - ĐS S3406

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 7.000
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 15 cm (Có thêm kích thước 17 cm - Giá: 12.500 VND;20 cm - Giá:  16.000 VND;22 cm - Giá: 21.000 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐS S3406

Ảnh số 7 

Đĩa khum LP- ĐK S3206

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 5.500
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 15 cm (Có thêm kích thước 18 cm - Giá: 12.000 VND;20cm - Giá: 15.000 VND; 23cm - Giá: 25.500 VND; 25cm - Giá: 38.000 VND; 30.5cm - Giá: 54.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP- ĐK S3206

Ảnh số 8 

Đĩa xoài lục lang LP - ĐXLL S3308

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 31.000
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 32cm (Có thêm kích thước 20cm - Giá: 11.000 VND;23cm - Giá: 15.000 VND; 25cm - Giá: 23.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐXLL S3308

Ảnh số 9 

Đĩa đựng khăn LP - KA S6013

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 5.000
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 13 cm (Có thêm kích thước 14cm - Giá: 8.000 VND;20 cm - Giá: 15.500 VND; 25 cm - Giá: 28.500 VND; 30 cm - Giá: 49.000 VND; 35 cm - Giá: 63.000 VND;40 cm - Giá: 118.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - KA S6013

Ảnh số 10 

Đĩa Cá LP - ĐC S3501

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 25.500
• Điều kiện     :Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 30cm (Có thêm kích thước 35cm - Giá: 33.000 VND;40cm - Giá: 39.500 VND; 45cm - Giá: 66.000 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm:  LP - ĐC S3501

Ảnh số 11 

Đĩa Cá Hai Vây LP - ĐC2V.S3506

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 51.500
• Điều kiện     : Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 40cm
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm: LP - ĐC2V.S3506

Ảnh số 12 

Đĩa Cá Hai Vây LP - ĐC2V.S3505

Sản phẩm men sáng, bền, đẹp , rất thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, hay gia đình.
• Giá     : 44.000
• Điều kiện     : Sản phẩm bán kèm theo bộ, không bán lẻ từng chiếc.
Kích thước: 35cm (Có thêm kích thước 40cm - Giá: 51.500 VND)
Xuất xứ: Long Phương (Sản xuất tại Việt Nam)
Mã sản phẩm: LP - ĐC2V.S3505

Ảnh số 13 


Để biết thêm thông tin chi tiết mời truy cập tại website : http://shop.hlink.vn
Hoặc vui lòng liên hệ qua số máy : 043.7151020 - 043.7153205 - 043.7153132

Thông tin shop bán
hlink
Nhắn cho người bán
  • Địa chỉ Số nhà 10A - 150 Phố Yên Phụ - Q.Tây Hồ - Tp. Hà Nội.
  • Điện thoại 0437151020
  • Hotline 0914300030
Bình luận (3)
    Lưu sản phẩm
    X